SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOUE
INFOUE
Usability engineering and user experience
Cursus informatie
CursuscodeINFOUE
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Cursusdoelen:
 • Begrijpen wat UE, UX en verwante disciplines inhouden
 • De principes en het proces van interactieontwerp benoemen en uitleggen.
 • De belangrijke usability- en user experience-doelen toepassen in ontwerp en evaluatie.
 • Methoden en technieken voor ontwerp en evaluatie selecteren op geschiktheid en correct uitvoeren.
 • Onderzoek formuleren en uitvoeren op het gebied van UEUX.
 • Onderzoeksresultaten analyseren, interpreteren en presenteren

Veronderstelde voorkennis:
In dit vak gaan we uit van voorkennis over wetenschappelijke onderzoeksmethoden, statistiek en human-centered design. Deze kennis kan opgedaan worden in:
 • Ontwerpen van interactieve systemen (INFOB1OIS)
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethoden (INFOWO)

Beoordeling:
Eén schriftelijk tentamen (40%) en drie opdrachten (60%).

De weging van de drie opdrachten onderling is als volgt:
 • 20% Opdracht 1
 • 40% Opdracht 2
 • 40% Opdracht 3
Inhoud
Inhoud:

Slechte ontwerpen en onverwachte problemen in het gebruik van (digitale) systemen vormen in ons dagelijks leven nog steeds een bron van ergernis, en kunnen oorzaak zijn van ernstige fouten. Daarom is het belangrijk gebruikers vanaf het begin te betrekken bij het ontwikkelproces. Daarbij ontstaat steeds meer aandacht voor User eXperience (UX) bij het ontwerpen van systemen, die bijvoorbeeld ook mooi, onderhoudend, en 'fun' in gebruik moeten zijn.
Usability Engineering (UE) en UX biedt een verdieping van onderwerpen die in Ontwerpen van Interactieve Systemen aan de orde zijn geweest, maar richt zich meer specifiek op de behandeling van methodes die beschikbaar zijn om bruikbaarheid en beleving van (digitale) systemen te evalueren en te optimaliseren. UE & UX kernmerken zich door het op systematische wijze opstellen van criteria waaraan systemen moeten voldoen, door tijdens het ontwikkelproces daarmee rekening te houden en door te evalueren of aan deze criteria ook wordt voldaan.


Literatuur:
SluitenHelpPrint
Switch to English