SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOMSO
INFOMSO
Modelleren en systeemontwikkeling
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOMSO
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. H.W. Keuning
E-mailh.w.keuning@uu.nl
Docenten
Docent
drs. J.D. Fokker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.W. Keuning
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.W. Keuning
Overige cursussen docent
Docent
ir. R. Lala, MBA
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 12-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingJa
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-08-2021 t/m 24-08-2021
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
MSO gaat verder waar Imperatief Programmeren/Gameprogrammeren ophield. Bij MSO leer je meer over het analyseren van de problemen die klanten aandragen en het ontwerpen van geschikte oplossingen. De leerdoelen:
 • Begrijpen welke problemen behoren bij softwareontwikkeling en hoe verschillende softwareontwikkelingsmethodes, zoals de Waterval Methode of Unified Process, deze problemen adresseren.
 • Gegeven een casus voor een (kleinschalig) software project, een precieze analyse kunnen opstellen van de gewenste functionaliteit door middel van use cases, requirements documenten en een domeinmodel.
 • Aan de hand van de GRASP principes van Larman verantwoordelijkheden voor berekening en databeheer toe kunnen kennen aan conceptuele klassen.
 • UML (klassen) diagrammen kunnen lezen, ontwerpen, en implementeren.
 • Gemeenschappelijke eigenschappen en variatie in een domein identificeren aan de hand van een CVA of analyse matrix.
 • Demonstreren dat je de intentie, doel, en implementatie van verschillende design patterns begrijpt.
 • Aan de hand van een casus, een ontwerp maken dat gebruik maakt van design patterns en beargumenteren waarom deze design patterns nodig zijn, en hoe ze de kwaliteit van het ontwerp verbeteren.
 • Het kritisch analyseren van een ontwerp, inclusief een beoordeling van hoe het ontwerp om zal kunnen gaan met veranderende requirements.
 • Het begrijpen van de rol van testen, refactoring en continuous integration in een softwareontwikkelingsproces.
Toetsing
De cursus wordt beoordeeld aan de hand van toetsen en practicumopdrachten:
 • Twee ontwerpopdrachten (P1 en P3).
 • Twee programmeeropdrachten (P2 en P4).
 • Twee tentamens (T1 en T2).
Het totale practicumcijfer wordt berekend door P = (P1 + P2 + P3 + P4) / 4.
Het totale tentamencijfer wordt berekend door T = (2*T1 + 3*T2) / 5.
Het eindcijfer wordt berekend door E = if P>=5.0 && T>=5.0 then (P+T)/2 else min(P,T).
Je hebt de cursus gehaald als E >= 5.5.
Je kunt meedoen aan een aanvullend tentamen en/of een aanvullend practicum als E>=4.0 en E<5.5, of als één van de vier opdrachten en/of één van de twee tentamens ontbreekt.

Voorkennis
Vereiste voorkennis: programmeren in C#.

 
Inhoud
Deze cursus behandelt de kunst van objectgeoriënteerde analyse en ontwerp.
Er is ook aandacht voor de verschillende zaken die, naast het daadwerkelijke programmeren, aan bod komen tijdens het bouwen van software, zoals requirements engineering, testen, refactoren, en softwareontwikkelingsmethodes.


Werkvorm
Videoclips, reflectiecolleges, werkcolleges.

Literatuur

Alan Shalloway, James Trott, Design Patterns Explained: A New Perspective on Object Oriented Design, Addison-Wesley, ISBN 978-0321247148

Craig Larman, Applying UML and patterns. We behandelen (in grote lijnen) de eerste 16 hoofdstukken in de eerste paar weken. Er is een elektronische versie online beschikbaar.
Mogelijk wil je een hardcopy aanschaffen; er bestaat al een 3e editie, maar in het cursusmateriaal verwijzen we naar de 2e.
Aanvullende literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.


 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Geen van onderstaande cursussen mag zijn behaald
  • Systeemontwikkelingsmethoden (INFOB2SOM)
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Visual Studio (Community edition)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English