SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB3PS
INFOB3PS
Productsoftware
Cursus informatie
CursuscodeINFOB3PS
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen

De leerdoelen van het vak, beschreven volgens de Dublin descriptoren, zijn:

 • Aantoonbare Kennis en Inzicht: de getoetste materialen in het tentamen, samengevat in de onderwerpen die hieronder zijn genoemd.
 • Toepassen Kennis en Inzicht: toepassen van modelleertechnieken voor analyse: FDL, SSNs, Business Modellen, netwerkanalyse, etc.
 • Oordeelsvorming: bovengenoemde technieken inzetten voor de analyse van een praktijkcasus, waarbij de data vergaard moet worden met de hand of met een scraper.
 • Communicatie: het schrijven van een paper waarin verschillende aspecten van een software business worden toegelicht.
 • Leervaardigheden: Zelfstandig opstellen onderzoeksvraag, samenwerken in groepsverband

Het vak bereidt de student voor op een carrière in de productsoftware. Tevens krijgt de student inzicht in de verschillende methodes die bestaan voor het evalueren van verschillende oplossingen voor een probleemdomein. Dit verschaft de student gereedschap om in de toekomst een juiste aanschafbeslissing te maken voor productsoftware. Tot slot geeft het vak inzicht in de vele onderzoeksuitdagingen binnen het domein.

Vaardigheden:
Na afsluiting van het vak kan de student
(1) werken binnen een productsoftware bedrijf
(2) onderzoek doen naar productsoftware (markt, bedrijf, etc.)
(3) een methode toepassen om het juiste product voor een probleemdomein te kiezen,
(4) een software product installeren en implementeren binnen een organisatie, en
(5) mee discussiëren over beleidsbeslissingen over de productsoftware industrie.

Toetsing
Het vak bestaat uit een verplicht college (geen cijfer), verplichte online lectures met korte toetsvragen (doorloopcheck van FeedbackFruits), een midterm, een tentamen, en een groot practicum.
Voor ieder onderdeel (i.e., de losse practicumopdrachten en tentamens) dient minimaal een 4,5 gehaald te worden om te kunnen slagen voor het vak. Er mag één opdracht en één tentamen-onderdeel herkanst worden, ook als daar onder de 4,5 gescoord is.
Voor de midterm en het tentamen gemiddeld dient minimaal een onafgeronde 6 gehaald te worden. Voor de practicumopdrachten dient gemiddeld minimaal een onafgeronde 6 gehaald te worden.
Voor voorbeelden en een toelichting op dit beleid verwijzen we naar de cursushandleiding.

Voorkennis
Er wordt verwacht dat de student het vak INFOWO onderzoeksmethoden heeft gevolgd en daarbij uitgebreide kennis heeft opgedaan van kwalitatieve onderzoeksmethoden, met het zwaartepunt op interviews en case studies.
Er wordt ook verwacht van de student dat deze inzicht heeft in het bouwen van een systeem en het ontwikkelen van een software oplossing. Kennis over software ontwikkeling is een pré, maar geen vereiste.
Inhoud

In de cursus Product Software passen we bestaande informatiekunde-technieken toe voor het analyseren van een belangrijke Nederlandse industrie.
Studenten worden bewust gemaakt van het belang van de industrie voor de maatschappij, de grootte van de industrie, en de penetratie in het dagelijks leven.

De onderwerpen en theorieën die aan bod komen zijn:

 • ontwikkeling: product management, productarchitectuur, realisatie, testen, documenteren, open source, outsourcing
 • deployment en implementatie: klantconfiguratie updating, licensering, selectiemethoden, adoptie, invoer-, en implementatieprocessen, software as a service
 • maatschappelijke aspecten: economische grootte, internationalisatie, export, rol van de overheid, openheid van een software organisatie
 • zakelijke aspecten: marketing, pricing, software ecosystemen, business modellen, producttypen

Deze onderwerpen worden toegelicht aan de hand van cases uit de industrie.

Er ligt in dit vak een sterke nadruk op modelleren. Er wordt gekeken naar hoe software producerende organisaties en hun producten gemodelleerd worden voor verdere analyse.

De volgende modelleertechnieken komen aan bod:

 • variabiliteitsmodellen voor softwareproducten
 • software supply chain modellen
 • business modellen (STOF en business model canvas)
 • (sociale) bedrijfsnetwerken.

Verder wordt ook gekeken naar de toepassing van modelgedreven ontwikkeling.

Werkvorm
Hoorcolleges en werkcolleges, practicumopdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht.

Literatuur
Optioneel: Cusumano, Michael A. "The Business of Software: What Every Manager, Programmer, and Entrepreneur Must Know to Thrive and Survive in Good Times and Bad"
Optioneel: Kittlaus, Hans-Bernd, Fricker, Samuel A. "Software Product Management. The ISPMA-Compliant Study Guide and Handbook", 2017.

SluitenHelpPrint
Switch to English