SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB3PET
INFOB3PET
Persuasive technologies
Cursus informatie
CursuscodeINFOB3PET
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Nadat het vak met succes is afgerond, heeft de student kennis en/of vaardigheden over
  • het toepassingsdomein van de persuasieve technologie
  • de belangrijkste psychologische en communicatietheorieën op het gebied van gedragsverandering
  • de toepassing van deze theorieën bij het ontwerp van persuasieve strategieën
  • de inzet van interactietechnologie voor persuasieve systemen
  • de analyse en evaluatie van persuasieve technologie
  • de organisationele context en ethische aspecten van persuasieve technologie

Toetsing
Tentamen en teamopdracht .

Opdracht: schrijven wetenschappelijk artikel, posterpresentatie, prototype, procesrapportage.


Het cijfer wordt voor 50% bepaald door het tentamen en 50% door de opdracht. Beide onderdelen dienen voldoende te zijn (>=5,5).
Tentamencijfer: gemiddelde van tussentoets en eindtoets 


Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens een 4 zijn.

Inhoud
Een van de eerste virtuele therapeuten is het programma Eliza dat gebouwd is door Joseph Weizenbaum in de jaren 60 van de vorige eeuw.
Sinds Eliza is de digitale wereld behoorlijk veranderd. De talige controle is grotendeels vervangen door grafische representaties en interactiedevices die het voor een groot deel van de bevolking mogelijk maken te interacteren met computers.
Het internet en mobiele technologie brengt computers en mensen over de hele wereld samen, op ieder moment en ieder tijdstip. En tegenwoordig ondersteunen computers een brede verzameling van mentale taken in verschillende domeinen, zoals het nemen van beslissingen en de simulatie van virtuele werelden. Computers kunnen zelfs sociale rollen aannemen zoals een coach of leraar.
Hoe zou de therapeut van Weizenbaum er uit zien als we gebruik maken van al deze nieuwe technologie ?


In deze cursus bestuderen we hoe de nieuwe interactiemethoden bijdragen aan het vakgebied van persuasieve technologie.
We kijken in het bijzonder naar applicaties die bedoeld zijn om het gedrag van mensen te veranderen.
Een eenvoudig voorbeeld is de wekker die ons ’s ochtend wakker maakt, maar denk ook aan de ondersteuning bij gedragstherapieën of coachingstrajecten waarbij gedragsverandering centraal staat. Hierbij spelen concepten een rol als ‘social agents’, ‘relaties’, ‘autonomie’ en ‘trust’.
We bestuderen hierbij niet alleen de technologische componenten die het mogelijk maken dergelijke eigenschappen in te bouwen, maar ook de psychologische en communicatiemodellen die ten grondslag liggen aan (de weerstand voor) gedragsverandering en de ethische en sociale aspecten die hierbij een rol kunnen spelen.

Werkvorm
Hoorcollege, werkcollege, individuele opdracht en teamopdracht, presentatie.

Literatuur
- Wendel, S (2013) Designing for behavior change. O'Reilly Media, USA.

- Prochaska, JA & Norcross, JC (2001) Stages of Change. Psychotherapy, 38(4)
- Horsch, C, Brinkman, WP, Eijk, RMC, van & Neerincx, M (2012) Towards the Usage of Persuasive Strategies in a Virtual Sleep Coach. Proc. of UKHCI 2012 workshop on People, Computers & Psychotherapy.
- Beun, RJ, Brinkman, WP, Fitrianie, S, Griffioen-Both, F, Horsch, C, Lancee, J & Spruit, AGL (2016) Improving adherence in automated e-coaching: a case from insomnia therapy. In: Meschtscherjakov, A, De Ruyter, B, Fuchsberger, V, Murer, M, Tscheligi, M (eds.)Persuasive 2016. LNCS, vol. 9638, Berlijn:
  Springer, 276–287.

Artikelen zijn verkrijgbaar via Blackboard.

Tentamenstof (zie de nadere informatie hierover op Blackboard):

1. Het boek van Wendel tot Hoofdstuk 13 (dus tot p. 233), uitgezonderd Measuring Behavior Outside the Product (dus niet: vanaf halverwege 209, 210 en 211 tot Determining Impact)
2. het artikel van Prochaska en Norcross 
3. het artikel van Horsch et al.
4. de slides behorende bij de hoor- en gastcolleges 
SluitenHelpPrint
Switch to English