SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB2SOM
INFOB2SOM
Systeemontwikkelingsmethoden
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB2SOM
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. F.J. Castor de Lima Filho
E-mailf.j.castordelimafilho@uu.nl
Docenten
Docent
A.R. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.J. Castor de Lima Filho
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.J. Castor de Lima Filho
Overige cursussen docent
Docent
M. Doyran, MSc
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 t/m 26-10-2021
WachtlijstJa
Cursusdoelen
INFOB2SOM gaat verder waar INFOB1CODE Computationeel Denken ophoudt.

Bij SOM leer je meer over het analyseren van de problemen die klanten aandragen en het ontwerpen van geschikte oplossingen. De leerdoelen:
 • Begrijpen welke problemen behorend bij Software Project Management en hoe verschillende softwareontwikkelingsmodellen, zoals het Unified Process, deze problemen benaderen.
 • Gegeven een casus voor een (kleinschalig) software project, een precieze analyse kunnen opstellen van de gewenste functionaliteit door middel van use cases, requirements-documenten en een domeinmodel
 • Aan de hand van de GRASP principes van Larman verantwoordelijkheden voor berekening en databeheer toe kunnen kennen aan conceptuele klassen.
 • UML (klasse) diagrammen kunnen lezen, schrijven, en implementeren.
 • Gemeenschappelijke eigenschappen en variatie in een domein identificeren aan de hand van een CVA of analysematrix.
 • Demonstreren dat je de intentie, doel, en implementatie van verschillende design patterns begrijpt.
 • Aan de hand van een casus een ontwerp maken dat gebruik maakt van design patterns en beargumenteren waarom deze design patterns nodig zijn, en hoe ze de kwaliteit van het ontwerp verbeteren.
 • Het kritisch analyseren van een ontwerp, inclusief een beoordeling van hoe het ontwerp om zal kunnen gaan met veranderende requirements.

Toetsing
Je wordt beoordeeld aan de hand van toetsen en practicumopgaven. Voor meer informatie, zie Blackboard. 
Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.

Voorkennis
INFOB1CODEComputationeel Denken of een equivalente basiscursus programmeren (dit hoeft niet per se Python te zijn).

Aanbevolen voorkennis: INFOB1DM Datamodelleren

Inhoud

Dit vak behandelt de kunst van object georienteerd analyse en ontwerp.
Er is ook aandacht voor de verschillende zaken die, naast het daadwerkelijke programmeren, aan bod komen tijdens het bouwen van software, zoals requirements engineering, testen, refactoring en software development processen.

Werkvorm
Hoor- en werkcolleges.

Literatuur

 • Craig Larmanm, "Applying UML and Patterns" , 3rd edition.
 • Allen B. Downey. "Think Python". 2nd edition. O‚ÄôReilly. Available online at https://greenteapress.com/wp/think-python-2e
 • Allan Shalloway and James Trott. "Design Patterns Explained: A new perspective on Object-Oriented design" 2nd edition. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Geen van onderstaande cursussen mag zijn behaald
  • Modelleren en systeemontwikkeling (INFOMSO)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English