SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB2IAS
INFOB2IAS
Inleiding adaptieve systemen
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB2IAS
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. G.A.W. Vreeswijk
Telefoon+31 30 2534094
E-mailG.A.W.Vreeswijk@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. G.A.W. Vreeswijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.A.W. Vreeswijk
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 22-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 24-01-2022 t/m 25-01-2022
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je adaptieve systemen beschrijven, en de werking er van uitleggen.  Verder ben je in staat om de besproken algoritmen met behulp van rekenvoorbeelden te kunnen toepassen op eenvoudige data. Tenslotte ben je in staat om met multi-agent simulatiesoftware, in ons geval Netlogo, deze systemen te programmeren.

Toetsing

Theoretisch tentamen 1 en Theoretisch tentamen 2 (samen 50% van het eindcijfer), minitoetsen werkcollege (25% van het eindcijfer), programmmeropgaven (25% van het eindcijfer).
Het gemiddelde van elk van de drie toetsonderdelen moet minimaal een 5 zijn. .

Om de aanvullende toets te mogen maken moet het eindcijfer tenminste een 4 zijn.

Ingangseis
Er moet voldaan zijn aan de cursus KI1V13005 Wiskunde voor KI.

Aanbevolen voorkennis: INFOB1MNP Modellen en programmeren.
 

Inhoud

Moderne vormen van berekening zijn vaak geïnspireerd op natuurlijke processen zoals celdeling en evolutie. Adaptiviteit (aanpassen, leren) en massaliteit (deeltjes, actoren) zijn dan principiële uitgangspunten.  
Dergelijke nieuwe berekeningsvormen worden bestudeerd in adaptieve systemen. Dit zijn formele systemen (wiskundige modellen, computerprogramma's, simulaties) die zichzelf aanpassen door interactie met zichzelf en/of hun omgeving.  
Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met adaptieve systemen. 
Eerst worden noties als berekenbaarheid en beslisbaarheid besproken. Daarna worden verschillende vormen van adaptiviteit behandeld, zoals kunstmatig leven, cellulaire automaten, adaptieve fractals, populatiedynamiek, chaos, zwerm-intelligentie, slijmzwammen, zelf-organisatie, competitie en coöperatie, en (co-)evolutie.

Werkvormen
Hoorcollege, werkcollege, programmmeerpracticum.

Studiemateriaal

Literatuur:
- Flake, G. W. (1998). The computational beauty of nature: Computer explorations of fractals, chaos, complex systems, and adaptation. MIT press (ook te downloaden via de universiteitsbibliotheek)
- werkcollegedictaat IAS (te downloaden via de cursussite).

Software:
Laatste versie van Netlogo, uitgegeven door het Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling (CCL), Dept. of Learning Sciences and Computer Science, Northwestern Institute on Complex Systems, Northwestern University, Evanston, Illinois. Netlogo draait op MAC's, Windows, en Unix.

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Software
UA10303 XNA Gamestudio 4.0.4 Unity
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English