SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1DM
INFOB1DM
Datamodelleren
Cursus informatie
CursuscodeINFOB1DM
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
De cursus omvat zes hoofdleerdoelen. De student zal na afloop van het vak:
  • Concepten, regels en principes voor het modelleren van conceptuele datamodellen kennen en deze doelgericht in de praktijk kunnen brengen.
  • In staat zijn om conceptuele datamodellen te ontwerpen en ontwerpbeslissingen te onderbouwen, alsmede reeds ontworpen modellen kunnen analyseren en op gedifferentieerde wijze kunnen beoordelen.
  • Basiskennis hebben van de propositielogica en predikaatlogica.
  • Een conceptueel datamodel kunnen transformeren naar een tabelstructuur.
  • Een database kunnen implementeren op basis van een tabelstructuur en deze kunnen populeren en bevragen.
  • Op competente wijze kunnen omgaan met computergebaseerde tools waarmee conceptuele datamodellen ontworpen en ge├»mplementeerd kunnen worden.

Toetsing

 

Inhoud
De cursus Datamodelleren laat de student kennis maken met het ontwerpen van databases, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op conceptuele datamodellering.
Databases zijn alomtegenwoordig in de huidige informatiemaatschappij en behoren tot de kern van (webgebaseerde) bedrijfsmatige applicaties, waartoe onder andere beslissingsondersteunende systemen, Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en Customer Relationship Management (CRM) systemen behoren.

De conceptuele modelleertalen met een grafische notatie die in de cursus behandeld worden, zijn: Entity-Relationship Modelling (ERM), Data Flow Diagramming (DFD) en Unified Modeling Language (UML) klassendiagrammen.
Van deze talen zullen de modelleerconcepten, de fundamentele modelleerprincipes, alsmede de regels voor het construeren van syntactisch correcte en semantisch zinvolle modellen worden behandeld en zal de student er in praktische oefenopgaven mee aan de slag gaan.
Aan de hand van concrete voorbeelden worden typische valkuilen bij het ontwerpen van conceptuele datamodellen besproken en wordt er gediscussieerd over mogelijke oplossingen hiervoor.

In het practicum zullen de studenten in groepsvorm aan de slag gaan om een conceptueel datamodel te ontwerpen en deze te transformeren naar een tabelstructuur. De tabelstructuur zal uiteindelijk gebruikt worden voor implementatie van een database. Voor het implementeren en bevragen van de database in de context van het practicum wordt gebruik gemaakt van de Structured Query Language (SQL).
Kennis van conceptueel datamodelleren wordt opnieuw aangesproken in de vervolgvakken van het Informatiekunde curriculum.

Werkvorm
Hoorcollege, werkcollege en practicum.

Literatuur
David M. Kroenke & David J. Auer, "Database Concepts" seventh edition, Global Edition, ISBN-13: 978-1-292-07623-2

Naast het boek worden additionele relevante artikelen gebruikt. Hier wordt tijdens de hoorcolleges naar verwezen.
SluitenHelpPrint
Switch to English