SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKEMV20002
GKEMV20002
Stage Geschiedenis: educatie en communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKEMV20002
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeStage
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Gesch, Cultuur, Wijsb, Theologie;
Contactpersoondr. M.H. Huisman
Telefoon06-18408440
E-mailm.h.huisman@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.H. Huisman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H. Huisman
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (08-09-2021 t/m 28-08-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 01-07-2022
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De stage biedt de student een praktische verdieping, inhoudelijke versterking en oriƫntatie op de educatie en communicatie van geschiedenis buiten het voortgezet onderwijs. De student verricht zelfstandig de werkzaamheden in de stage-instelling. De stageopdracht bevat een component onderzoek. Voorafgaande aan de stage wordt een kort stageplan met plan van aanpak als addendum op de onderzoeksvra(a)g(en) overlegd aan instituutsbegeleider/ tutor en de stagebegeleider.
Inhoud
De stage op masterniveau moet inhoudelijk relevant zijn in het kader van de Master Geschiedenis: educatie en communicatie. Het is mogelijk stage en thesis met elkaar te verbinden, maar het is tevens mogelijk de stage te beschouwen als alternatief voor een (keuze)cursus. In alle gevallen bevat de stageopdracht een onderzoekscomponent. Beoordeling van stage-instelling en stage-plan in overleg met de contactpersoon/docent.

Er moet voldaan zijn aan de cursussen die deel uitmaken van het eerste beroepsvoorbereidende en het eerste vakinhoudelijke deel van de opleiding.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Onderzoeksvaardigheden op BA- en MA-niveau, en de cursussen die deel uitmaken van het 1e beroepsvoorbereidende en het 1e vakinhoudelijke deel van de opleiding.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Didactiek 1, Masterstage 1, Introductiecursus onderzoek in onderwijs, Core Theory, Democracy and Democratization, Method and Design, Public History, Memory and Global Heritage, (Im)materieel erfgoed en identiteit.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Stage

Algemeen
In het kader van de oriƫntatie op de beroepspraktijk kan een student stage lopen bij een organisatie, anders dan een school voor Voortgezet Onderwijs. Deze stage bij een instelling voor historisch onderzoek en/of de educatie dan wel communicatie van geschiedenis naar een breder publiek kan desgewenst gecombineerd worden met de thesis.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student houdt zich aan de met de instituutsbegeleider/ tutor en stagebegeleider gemaakte afspraken.

Bijdrage aan groepswerk
Het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden aan de stage-instelling.

Toetsen
Stageverslag
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De stage op masterniveau heeft een onderzoekscomponent. Samenhang met het onderzoek van de thesis is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Deadlines
De stage vindt plaats gedurende het 2e vakinhoudelijke deel, waarin ook de thesis wordt geschreven. Of zoals is overeengekomen tussen student, stage-instelling en beoordelaar.

SluitenHelpPrint
Switch to English