SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKEMV16011
GKEMV16011
Masterscriptie Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKEMV16011
Studiepunten (ECTS)20 - 25
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeMaster thesis
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Gesch, Cultuur, Wijsb, Theologie;
Contactpersoondrs. N.J. Nannes
Telefoon06 51 028 774
E-mailN.J.NANNES@UU.NL
Docenten
Docent
dr. H. Bavelaar
Overige cursussen docent
Docent
M.J.M. van Beek, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. van der Meulen
Overige cursussen docent
Docent
drs. N.J. Nannes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. N.J. Nannes
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (08-09-2021 t/m 28-08-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend voor studenten met een toelatingsbeschikking MA Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 01-07-2022
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In de masterscriptie toont de student dat hij/zij over de vaardigheden beschikt om een probleem- of vraagstelling te formuleren voor een onderzoek dat relevant is voor de praktijk van de kunsteducatie en publieksbemiddeling in het (voortgezet) onderwijs of binnen een cultureel instituut. De student kan over het onderzoek dat hierop volgt op een academisch juiste en adequate wijze schriftelijk verslag doen. 
Inhoud
De MA-scriptie Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie is een academisch werkstuk met een helder geformuleerde onderzoeksvraag als uitgangspunt waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van educatie of publieksbemiddeling gerelateerd aan het vakgebied Kunstgeschiedenis. In de scriptie koppelt de student de theorie en praktijk van het kunsthistorisch onderzoek aan de kunsteducatieve praktijk en levert daarmee een bijdrage aan de wetenschappelijke discussie binnen het kunstonderwijs of de publieksbemiddeling en/of binnen de discipline Kunstgeschiedenis.

Eerst wordt een gedegen scriptiewerkplan opgezet. Na goedkeuring daarvan door de eerste en tweede lezer wordt het onderzoek uitgewerkt en wordt daar schriftelijk volgens de richtlijnen van de opleiding verslag van gedaan.

Arbeidsmarktoriëntatie:
- Communicatieve vaardigheden; 
- Onderzoeksvaardigheden;
- Kennis van het kunsthistorisch onderzoeksveld en de educatieve praktijk in het onderwijs en/of een museum of ander cultureel instituut.     
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Gedegen kennis van de westerse kunstgeschiedenis in het algemeen en van de oude of moderne en hedendaagse beeldende kunst en kunsteducatie in het bijzonder. Vaardigheid in het doen van (kunst)historisch onderzoek en de (schriftelijk) presentatie daarvan.
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursussen die deel uitmaken van het eerste beroepsvoorbereidende en het eerste vakinhoudelijke deel van de opleiding dienen afgerond te zijn met een voldoende eindcijfer, voordat de student kan starten met de masterthesis. Zie voor een beschrijving van het studieprogramma en de daarbij behorende cursussen http://students.uu.nl/teaching/kunstgeschiedenis-educatie-en-communicatie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Begeleiding van de masterscriptie is individueel of vindt plaats in kleine groepseminars. De eerste begeleider is lid van de wetenschappelijke staf van de opleiding. Hij/zij begeleidt de student bij de opzet van het onderzoek en geeft gericht commentaar tijdens het schrijfproces. De tweede begeleider is in de regel de vakdidacticus Kunstgeschiedenis.

Voorbereiding bijeenkomsten
Tijdens bijeenkomsten bespreek je de voortgang van de scriptie. In seminars geef je feedback op de werkzaamheden van medestudenten. Werk voor iedere bijeenkomst een overzichtelijke stand van zaken uit evenals een aantal gerichte vragen m.b.t. het verkrijgen van (peer)feedback. Houd je aan de gestelde deadlines.

Bijdrage aan groepswerk
Geef bij het begin van het traject direct aan dat je scriptie de MA Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie betreft. De student is zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de scriptie. Cruciaal hierbij is het naleven van afspraken en deadlines.

Toetsen
Masterscriptie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Verslag
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Zie inhoud.

Deadlines
De deadline voor het inleveren van de scriptie wordt aan het begin van het traject aangegeven.

SluitenHelpPrint
Switch to English