SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKEMV16001
GKEMV16001
Masterscriptie Geschiedenis: educatie en communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKEMV16001
Studiepunten (ECTS)20 - 25
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeMaster thesis
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Gesch, Cultuur, Wijsb, Theologie;
Contactpersoondr. M.H. Huisman
Telefoon06-18408440
E-mailm.h.huisman@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H. Huisman
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H. Huisman
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.I.G.M. Tuithof
Overige cursussen docent
Docent
drs. B.G.J. Wansink
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (08-09-2021 t/m 28-08-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 01-07-2022
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Kennis van de wetenschappelijke literatuur en historiografische traditie m.b.t. het onderwerp van de scriptie;
  • Het vermogen om zelfstandig een relevante casus te kiezen, een relevante onderzoeksvraag te formuleren die een verwantschap vertoont met geschiedenis in relatie tot educatie en communicatie en deze vraag in een met een conclusie afgerond betoog te beantwoorden;
  • Het vermogen om zelfstandig literatuur en ander bronnenmateriaal te verzamelen en te verwerken;
  • Het vermogen om zelfstandig onderzoek uit te voeren;
  • Het vermogen om op academisch niveau helder en leesbaar te schrijven.
Inhoud
In de masterscriptie komt zowel de opleiding tot eerstegraadsdocent geschiedenis en staatsinrichting in het voortgezet onderwijs als de opleiding tot historicus op masterniveau naar voren. Het verband tussen geschiedenisonderwijs en historisch onderzoek kan op verschillende manieren vorm krijgen, maar in alle gevallen zal een praktijkrelevante onderzoeksvraag geformuleerd worden vanuit vakdidactisch, publiekshistorisch of historisch-educatief perspectief. Het onderwerp van de scriptie hangt bij voorkeur samen met een binnen het programma gevolgde werkgroep of stage. In de scriptie wordt rekenschap gegeven van de relevante historiografische traditie. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een onderzoeksvraag en methode die is goedgekeurd door de begeleider en een tweede beoordelaar. 

Er moet voldaan zijn aan de cursussen die deel uitmaken van het eerste beroepsvoorbereidende en het eerste vakinhoudelijke deel van de opleiding. 

In bijzondere gevallen is (in overleg met de begeleider) uitbreiding van de scriptie naar 25 EC mogelijk.

Arbeidsmarktoriëntatie:
De gekozen thematiek van de masterscriptie verhoudt zich op relevante wijze tot de onderwijspraktijk of maatschappelijke actualiteit. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Onderzoeksvaardigheden op bachelor- en masterniveau, en de cursussen die deel uitmaken van het eerste beroepsvoorbereidende en het eerste vakinhoudelijke deel van de opleiding.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Onder andere met Didactiek 1, Masterstage 1, Introductiecursus onderzoek in onderwijs, Core Theory, Democracy and Democratization, Method and Design, Public History, Memory and Global Heritage, (Im)materieel erfgoed en identiteit.
Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
In overleg met de begeleider.
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Tijdens het schrijven van de Masterthesis wordt de student individueel en in een ‘thesis lab’ begeleid. De specifieke begeleiding vindt plaats in overleg en is (mede) afhankelijk van de fase van het onderzoek. Dat betekent dat de begeleiding op sommige momenten intensiever zal zijn dan op andere momenten.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student houdt zich aan de met de begeleider gemaakte afspraken.

Toetsen
Masterscriptie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De thesis moet een proeve van bekwaamheid op masterniveau zijn. Het onderzoek wordt zelfstandig uitgevoerd op basis van een praktijkrelevante onderzoeksvraag die verwantschap vertoont met de historische discipline in relatie tot educatie en communicatie.

Deadlines
Onderzoeksplan gedurende het eerste blok, Thesis aan het einde van het tweede blok van het 2e vakinhoudelijke deel, of zoals is overeengekomen tussen student en beoordelaar.

Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English