SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V19004
GE2V19004
Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V19004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. R.M.J. Meens
Telefoon+31 30 2536465
E-mailR.M.J.Meens@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.J. van den Hoven Van Genderen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.M.J. Meens
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Verdieping van kennis over een aantal centrale thema’s in de middeleeuwse geschiedenis
  • Verbetering van vaardigheid in het analyseren van primaire bronnen tegen de achtergrond van wetenschappelijke literatuur
  • Verbetering van vaardigheid in het zelfstandig uitdiepen van wetenschappelijke discussie 
Inhoud
Wat is eigenlijk 'middeleeuwse cultuur'? In ons hedendaagse taalgebruik heeft de term ‘middeleeuws’ een plaats gekregen als equivalent voor woorden als ‘duister’, ‘gewelddadig’, ‘primitief’ en ‘onaangenaam’ Wordt er geslagen op scholen? Middeleeuwse toestanden! Onderdrukte vrouwen in Afghanistan? Het lijken de middeleeuwen wel! Slechte medische zorg in Afrika? Een middeleeuwse situatie! Iedereen lijkt het er dus over eens: van ‘middeleeuwse toestanden’ valt weinig goeds te verwachten. Ondertussen weet iedereen ook dat er over een periode van maar liefst 1000 jaar eigenlijk niet te generaliseren valt - des te opvallender dat al deze ideeën over de cultuur van de middeleeuwen zo hardnekkig zijn. Ondertussen krijgen we in Netflix-series, films en games telkens weer dezelfde clichés voorgeschoteld: dood en verderf, enthousiaste moorddadigheid, kille kastelen, en een opmerkelijk gebrek aan hygiëne en zelfbeheersing.
 
Je kunt je dus terecht afvragen hoe genuanceerd dit soort opvattingen en beelden zijn – een kern van waarheid bevatten ze allicht, maar hoe zat het nu eigenlijk precies? Als vrouwen echt zo machteloos en onderdrukt waren, bijvoorbeeld, hoe kunnen Merovingische koninginnen dan zelfstandig moordaanslagen op elkaar laten uitvoeren? En als niemand meer kon lezen en schrijven behalve een enkele monnik, waar komen al die prachtige manuscripten dan vandaan? Als je iets kunt zeggen over de middeleeuwen, is het wel dat het een periode vol grote, schijnbaar onverenigbare tegenstrijdigheden is, waarin enorme culturele variatie bestond, en er door de tijd heen heel veel veranderde..
 
In de colleges wordt door een hele serie docenten een aantal aspecten van de middeleeuwse cultuur in de schijnwerpers gezet, waarbij steeds de vraag zal worden gesteld waarom wij precies denken te weten dat zulke zaken 'primitief' of 'duister' waren. Zegt dit uiteindelijk niet meer over ons dan over onze middeleeuwse voorouders, en wat heeft de negentiende eeuw hier precies mee te maken?
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Globale kennis van de middeleeuwse geschiedenis.
Voorkennis kan worden opgedaan met
GE1V14002 Geschiedenis van de Middeleeuwen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Voor deze cursus heeft iedereen twee boeken nodig, namelijk: - Marcus Bull, Thinking medieval. An introduction to the study of the middle ages (Basingstoke, 2005). - Rob Meens en Carine van Rhijn eds., Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen (Zwolle, 2014). nota bene: beide boeken zijn goed tweedehands te krijgen! Overige literatuur wordt door de docenten beschikbaar gesteld
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
In de hoorcolleges zullen steeds thema's worden behandeld aan de hand van gelezen literatuur; in de werkgroepen wordt één en ander nader besproken en verdiept.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het grondig bestuderen van de voorgeschreven collegestof.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie tijdens de werkgroepen.

Toetsen
Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en begrip van de bestudeerde stof en vaardigheid om hier mondeling en schriftelijk verslag van te doen.

Deadlines
Wordt nader bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English