SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FI2V19008
FI2V19008
Antieke Wijsbegeerte: een inleiding
Cursus informatieRooster
CursuscodeFI2V19008
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
ContactpersoonM. Bonazzi
E-mailm.bonazzi@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Bonazzi
Overige cursussen docent
Docent
M. Bonazzi
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.S.A. van Houte
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus is onderdeel van de minor 'Antieke cultuur'.
De cursus had eerder de code WY2V14026.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De cursus beoogt de verwerving door de studenten van: (1) Kennis van de voornaamste antieke filosofieën en filosofen alsmede van de historische ontwikkeling van de antieke wijsbegeerte; (2) de vaardigheid enkele relatief  toegankelijke antieke bronnen (in vertaling) te kunnen lezen en  begrijpen; in dit verband: (3) basaal inzicht in hun eigenaardigheden (contextuele en literaire aspecten; de overleveringsgeschiedenis).
Inhoud
Deze cursus is onderdeel van de minor Antieke cultuur.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus  volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding

Deze cursus biedt speciaal voor studenten met belangstelling voor de Klassieke Oudheid een gedegen inleiding in de antieke wijsbegeerte. Hij maakt deel uit van de Minor Antieke Cultuur en van de TCS-hoofdrichting Grieks en Latijn. De cursus geeft een overzicht van de voornaamste vraagstukken die richting hebben gegeven aan de ontwikkeling van de antieke filosofie en van de rol van spraakmakende filosofen en hun scholen. Voorts biedt de cursus een gedegen kennismaking met de specifieke literaire vormen inclusief de technische aspecten van de studie van de antieke wijsbegeerte.

Deze cursus is niet bedoeld voor studenten die de cursus Geschiedenis van de filosofie I (WY1V13017/FI1V19002) hebben gehaald.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 45 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Verplicht materiaal
Boek
Handboek Klassieke Wijsbegeerte en Reader Antieke Wijsbegeerte: te lezen en downloaden of te bestellen vanaf relevante webpage UBU.
Kosten materiaal:30,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De cursus kent 4 uur hoorcollege omdat dit de meest effectieve en efficiënte manier is de studenten in te leiden tot het veelomvattende en complexe onderzoeksgebied.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student leest tevoren een relevant deel uit het gebruikte Handboek zodat zij/hij voorbereid en geïnformeerd naar het college komt.

Bijdrage aan groepswerk
De student bereidt een per bijeenkomst opgegeven tekst uit de primaire literatuur (in Nederlandse of Engelse vertaling, opgenomen in Reader) voor en formuleert hierover tevoren twee vragen.

Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Schriftelijk tentamen 2
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English