SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DU3V14001
DU3V14001
Eindwerkstuk BA Duits
Cursus informatieRooster
CursuscodeDU3V14001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalDuits
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. E.W. van der Knaap
Telefoon+31 30 2534956
E-mailE.W.vanderKnaap@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
D. Abitzsch
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.C. Goer
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.W. van der Knaap
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.W. van der Knaap
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.G. Mariacher
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingNeem altijd ruim vóór aanvang van het blok waarin het werkstuk geschreven wordt contact op met de beoogde begeleider.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student beheerst het vakgebied en is in staat zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten en daarvan op een wetenschappelijke wijze verslag te doen in het Duits (niveau C1 van het Europees Referentiekader).
Inhoud
Het eindwerkstuk vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van de Duitse taal en cultuur. De student toont hierbij aan in staat te zijn een aspect van het vakgebied te onderzoeken en dit te beoordelen mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie hieromtrent. Het eindproduct is het verslag van dit onderzoek, dat moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn en de resultaten van de bevindingen worden op een effectieve wijze gepresenteerd. Het werkstuk heeft de vorm van een schriftelijk verslag in het Duits.

Het werkstuk is gekoppeld aan een cursus op niveau 3 en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de major Duitse taal en cultuur. Meer informatie over vorm en inhoud van het werkstuk is te lezen op de website van de opleiding Duitse taal en cultuur. Je vindt daar ook informatie over de studielast, duur, begeleiding, procedure en beoordeling. In Blackboard is extra materiaal geplaatst.
Aanvullende informatie

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 120 ECTS in de Bachelor behaald
  • Minimaal 22,5 ECTS voor de categorie Bachelor Gevorderd behaald
Voorkennis
Het verplichte deel van de major moet zijn afgerond. Het bereikte taalniveau in het Duits moet liggen op niveau C1 van het Europese Referentiekader. Bij de student moet voldoende kennis aanwezig zijn op het vakgebied van het onderwerp van het eindwerkstuk (taalkunde, letterkunde, vertalen, interculturele communicatie, educatie).
Bronnen van zelfstudie
Zie aanbevolen literatuur.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Kruse, Otto. 2000. Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. Frankfurt am Main: Campus.
Boek
-
ISBN:9783825247331
Titel:Von der Idee zum Text Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben
Auteur:Esselborn-Krumbiegel, Helga
Uitgever:UTB
Druk:5
Kosten materiaal:14,99
Boek
Kämpfen Sie manchmal mit unstrukturierten Texten, schiefen Formulierungen, Satzmonstern und Worthülsen? Dieser Ratgeber stellt Ihnen ausführlich die Textbausteine einer wissenschaftlichen Arbeit vor, erläutert Wortschatz und Stil und führt Sie Schritt für Schritt zur Textproduktion. Zahlreiche Übersichten mit Textbausteinen und konkreten Formulierungshilfen machen dieses Handbuch zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk für Studierende.
ISBN:9783825247324
Titel:Richtig wissenschaftlich schreiben Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen
Auteur:Esselborn-Krumbiegel, Helga
Uitgever:UTB
Druk:5
Kosten materiaal:14,99
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Zie voor informatie over de intensiteit, duur en frequentie van de begeleidingsbijeenkomsten de 'Richtlijnen begeleiding en beoordeling bachelor eindwerkstuk School Talen, Literatuur en Communicatie' (https://students.uu.nl/sites/default/files/gw_taw_richtlijnen-begeleiding-en-beoordeling-bacheloreindwerkstuk-tlc.pdf)

Voorbereiding bijeenkomsten
De individuele gesprekken met de begeleider worden voorbereid zoals onderling afgesproken, bijvoorbeeld door tijdige inlevering van een hoofdstuk of onderzoeksverslag.

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het vermogen zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten en daarvan op een wetenschappelijke wijze verslag te doen.
Zie voor de procedure bij onvoldoende resultaat de Richtlijnen begeleiding en beoordeling bachelor eindwerkstuk School Talen, Literatuur en Communicatie, punt 3 (https://students.uu.nl/sites/default/files/gw_taw_richtlijnen-begeleiding-en-beoordeling-bacheloreindwerkstuk-tlc.pdf).

Deadlines
Het werkstuk dient binnen het blok van inschrijving te worden afgerond. Zie ook de Richtlijnen begeleiding en beoordeling bachelor eindwerkstuk School Talen, Literatuur en Communicatie (https://students.uu.nl/sites/default/files/gw_taw_richtlijnen-begeleiding-en-beoordeling-bacheloreindwerkstuk-tlc.pdf).

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English