SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-NBG
DKM-NBG
Neurobiologie van Gedrag (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDKM-NBG
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; School Diergeneeskunde; M opleiding Diergeneeskunde;
Contactpersoondr. H.M.B. Lesscher
E-mailh.m.b.lesscher@uu.nl
Docenten
Docent
dr. H.M.B. Lesscher
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.M.B. Lesscher
Overige cursussen docent
Blok
1.MK  (06-09-2021 t/m 14-11-2021)
Aanvangsblok
1.MK/  3.MK
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingMaximum aantal studenten is 25.
Cursus loopt van 07-02-2022 t/m 11-03-2022
Cursusinschrijving geopendvanaf 07-06-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-08-2021 t/m 24-08-2021
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Het doel van het keuzevak Neurobiologie van Gedrag is om studenten inzicht te geven in neuroanatomie, neurofysiologie en de neurobiologische processen die complex gedrag bij dier (en mens) bepalen.

Na succesvolle afronding van deze cursus is de student in staat gezond en afwijkend gedrag vanuit een neurobiologisch perspectief beter te begrijpen en deze kennis toe te passen in de praktijk.

De student heeft begrip van de neuroanatomie en functies van verschillende hersencircuits.
De student heeft kennis van neurotransmissie in relatie tot bijv. angstig gedrag, leren en geheugen.
Daarnaast zal de student in dit keuzevak kennis vergaren over de technologieën die toegepast worden in neurobiologisch onderzoek en in de psychiatrie. Deze kennis stelt de student in staat om wetenschappelijke literatuur beter te doorgronden en de werking van psychofarmaca in de (veterinaire) praktijk beter te kunnen beoordelen.

De werkcolleges en opdrachten geven de student de gelegenheid zich te verdiepen in de neurobiologie van complexe gedragingen door de combinatie van de opgedane basiskennis over neurobiologie, recente wetenschappelijke literatuur en praktijkvoorbeelden. Bovendien kan de student na succesvolle afronding van deze keuzecursus gedragsproblemen wetenschappelijk beter benaderen en bediscussiëren.
Inhoud
Korte omschrijving
In het diersoort-overschrijdende keuzevak Neurobiologie van Gedrag staan het functioneren van de hersenen en de rol van de hersenen bij het tot stand komen van gedrag centraal. Dieren en mensen zijn uitgerust met een breed gedragsrepertoire om te kunnen functioneren en overleven. De hersenen vormen een uiterst complex orgaan dat aan het stuur staat van ons complexe gedragsrepertoire. Als dierenarts zult u een grote diversiteit aan dieren tegenkomen met gedragsproblemen. Om dieren – van gezelschapsdieren tot paarden, kippen, varkens en dieren in het wild - goed te begrijpen en te behandelen is het belangrijk voor u om te begrijpen hoe functioneel en disfunctioneel gedrag bij dieren tot stand komt. Het keuzevak Neurobiologie van Gedrag is gestructureerd rondom een drietal thema’s: ‘Neuroanatomie en Neurofysiologie’, ‘Neurobiologie en Emotie’ en ‘Neurobiologie en Cognitie’ met als doel de kennis over neuroanatomie en neurobiologie van complexe gedragingen te vergroten. Emoties en cognitie zijn nauw met elkaar verbonden. Het is voor u als dierenarts belangrijk te begrijpen hoe dieren hun omgeving waarnemen, hoe gebeurtenissen in het interne en externe milieu emoties teweeg kunnen brengen, hoe dieren hierover leren en hoe cognitieve processen gebruikt kunnen worden bij de behandeling van de dieren die u in uw praktijk zult tegenkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een angstige hond die veel baat zou kunnen hebben bij counterconditionering. De integratie van de drie thema’s zal daarom ook nadrukkelijk aandacht krijgen in deze keuzecursus. 
Toetsing en beoordeling
De studenten worden voor het keuzevak Neurobiologie van Gedrag beoordeeld en getoetst op een tweetal punten: de werkcollegeopdracht en een tentamen.
De studenten maken groepsgewijs of in duo’s een werkcollegeopdracht. Het doel van deze opdracht is verdieping van de kennis over de neurobiologie van gedrag aan de hand van een relevante vraag en door het kritisch verzamelen en analyseren van wetenschappelijke literatuur. Door kruiselings elkaars opdracht te becommentariëren zullen de opdrachten nader verbeterd worden en in een minisymposium zullen de studenten de opdrachten aan de groep presenteren en bediscussiëren.
Het keuzevak wordt afgesloten met een overkoepelend tentamen. Voor het tentamen moet de stof bestudeerd worden uit de hoorcolleges, werkcolleges, aangeleverde studiematerialen en zelfstudieopdrachten.
Het eindcijfer wordt voor 70% bepaald door het tentamen en voor 30% door de werkcollegeopdracht.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  Voorkennis
  Dit keuzevak sluit aan en bouwt voort op de kennis over neurologie die de studenten ontwikkeld hebben in DB2B13-NZA en biedt verbreding door in te gaan op de neuroanatomie en functies van de verschillende hersencircuits.

  Daarnaast biedt dit keuzevak verdieping van kennis op het gebied van emoties en cognitie, zoals de studenten zich dat in DB2B16-AW eigen hebben gemaakt, door deze thema’s vanuit een neurobiologisch perspectief te belichten.
  Verplicht materiaal
  -
  Werkvormen
  Hoorcollege

  Practicum

  Werkcollege

  Toetsen
  WCO Werkcollege opdracht
  Weging30
  Minimum cijfer5,5

  Tentamen
  Weging70
  Minimum cijfer5,5

  SluitenHelpPrint
  Switch to English