SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-K-EVD
DKM-K-EVD
Euthanasie van dieren
Cursus informatie
CursuscodeDKM-K-EVD
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; School Diergeneeskunde; M opleiding Diergeneeskunde;
Contactpersoondr. T.J. Tobias
E-mailt.j.tobias@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
L. Berk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
E. Deelen
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.M. Dwars
Overige cursussen docent
Docent
drs. Y. Elte
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Endenburg
Overige cursussen docent
Blok
1.MK  (06-09-2021 t/m 14-11-2021)
Aanvangsblok
1.MK
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 14 studenten zijn ingeschreven. Tevens geldt een maximum van 25
Cursusinschrijving geopendvanaf 07-06-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-08-2021 t/m 24-08-2021
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De cursus omvat de volgende leerdoelen:
De student
 • Kan afwegingen omtrent euthanasie/doden maken in verschillende contexten/diersoorten
 • Heeft kennis van de fysiologie bij sterven/doden
 • Kan de keuze voor toepassing van sedativa, euthanasie middelen en dodingsmethoden onderbouwen
 • Kan de dood vaststellen en kan interveniëren bij onverwachte situaties
 • Kent ‘eindpunten’ en kan ze definiëren en gebruiken
 • Kent de wettelijke aspecten rondom euthanasie en doden van gehouden gezelschaps- en landbouwhuisdieren
 • Kan de ethische afwegingen benoemen en reflecteren op eigen standpunt
 • Is op de hoogte zijn van sociaal psychologische aspecten en impact bij eigenaar
 • Is op de hoogte zijn van sociaal psychologische aspecten en impact bij de dierenarts/zichzelf
 • Heeft kennis genomen van manieren van rouwverwerking en psychosociale belasting en begeleiding voor eigenaar en dierenarts
 • Kan effectief communiceren naar eigenaar en stakeholders omtrent euthanasie en doden van dieren
 • Heeft kennis van economische betekenis van euthanasie en doden van dieren voor de practicus als diereigenaar en kennis van de ‘markt’ rondom uitvaarten.
 • Kent de potentiële “kunstfouten” en praktische uitdagingen
 • Heeft kennis van veiligheid rondom euthanasie (ARBO en omstanders) en issues rondom biosecurity.
Kent de mogelijkheden en beperkingen van kadaverhandling
 
Inhoud

‘Dokter, ik wil mijn vis niet meer, maar door de wc spoelen schijnt zielig te zijn - kunt u helpen?’, ‘Die koe komt nooit meer in de benen, wat kan ik daar nu nog mee?’, ‘Onze hond heeft ernstige gedragsproblemen, is therapie wel een verantwoorde keus of moeten we afscheid nemen?’.
Dit zijn een aantal voorbeelden van hoe euthanasie van dieren in verschillende contexten een rol speelt in je toekomstige rol als dierenarts. Om een gedegen afweging te kunnen maken is het van belang dat je op de hoogte bent van wat jouw rol als dierenarts is ... Mag je een vis wel ‘zomaar’ dood maken? Hoe doe je dat dan verantwoord? En hoe communiceer je over euthanasie met de betrokkenen?
 
In het keuzevak euthanasie van dieren krijg je door middel van diersoortoverschrijdend en praktijkgericht onderwijs handvatten hoe je verantwoord met euthanasie om kunt gaan in het werkveld.
 
Het keuzevak richt zich daarom op
•                  De veterinair technische aspecten van euthanasie,
•                  Het wettelijk kader voor het doden van dieren,
•                  De ethiek rondom het doden van dieren,
•                  De sociaal-psychologische begeleiding van en communicatie met diereigenaren,
•                  De sociaal-psychologische aspecten voor het welzijn van de dierenarts zelf. Dit onderdeel is optioneel, studenten kunnen zich hier voor aanmelden bij interesse.

 
In de eerste week worden diersoort overschrijdende aspecten van euthanasie behandeld waarna vier weken met meer diersoort specifiek onderwijs volgt (gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, paard, bijzondere huisdieren).

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Bachelor afgerond
Voorkennis
BSc Diergeneeskunde (per 2021-2022 mogelijk ook anders)
Voorkennis kan worden opgedaan met
Blok NZA & LL PO + LL VKR
Bronnen van zelfstudie
MS Teams site + Blackboard
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Eindpresentatie

Hoorcollege

MTE

Practicum-excursie

Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk eindproduct (groep)
Weging40
Minimum cijfer5,5

Groepspresentatie
Weging30
Minimum cijfer6

Schriftelijke kennistoets
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English