SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BETA-B2WTC
BETA-B2WTC
Wetenschaps- en techniekcommunicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeBETA-B2WTC
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondrs. E.P.H.M. de Bakker
Telefoon+31 30 253 3775
E-mailE.P.H.M.deBakker@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. E.P.H.M. de Bakker
Overige cursussen docent
Docent
drs. F.W. van Dam
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 22-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na het afronden van deze cursus kan de student:

•         Omschrijven  wat wetenschapscommunicatie is, en wat wetenschapscommunicatieprofessionals doen.  
•         Verklaren hoe verschillende visies op wetenschap, maatschappij en mens de wetenschapscommunicatie vormen en beïnvloeden.
•         Aan de hand van ontwerp-, leer-, gedrags- en communicatiemodellen communicatieve activiteiten en producten beschrijven, analyseren en beoordelen.
•         Een omschrijving geven van belangrijke deelgebieden van de wetenschapscommunicatie en de kennis over de daarbij behorende specifieke doelen, doelgroepen en aanpakken toepassen.
•         Een communicatief concept/product maken op basis van een vraag van een stakeholder.
•         Een persoonlijke positie bepalen t.o.v. wetenschapscommunicatie voor de verdere inrichting van zijn / haar studie en loopbaan.
Inhoud
IIn deze cursus gaat het over het waarom, hoe en wat van wetenschapscommunicatie. Het is een inleidende en oriënterende cursus, gericht op het verwerven van een kennisbasis (theorieën en modellen, feiten en weetjes), die je nodig hebt om later een goed wetenschapscommunicator te worden. Deze inzichten en kennis zijn handig zowel als je later verder wilt gaan op het gebied van de wetenschapscommunicatie, maar ook als je besluit een onderzoekscarrière op te bouwen. Het is dus geen cursus waarin vaardighedentraining, zoals leren schrijven en presenteren over wetenschap voor een breed publiek, centraal staat.
In interactieve onderwijssessies en via praktische groepsopdrachten verwerf je deze kennisbasis. De docenten leggen geen droge theorieën uit maar vullen de bijeenkomsten deels samen met de studenten en bediscussiëren de implicaties en toepassingen van bepaalde theorieën en aanpakken. Een goede voorbereiding aan de hand van literatuurstudie en voorbereiding van opdrachten is daarom noodzakelijk. Daarnaast is de groepsopdracht een belangrijk onderdeel van deze cursus waardoor jouw inzet belangrijk is en andere studenten van jou afhankelijk zijn. Wij hanteren daarom een aanwezigheidsplicht voor alle onderwijssessies.   
De diversiteit en veelvormigheid van de wetenschapscommunicatie, haar werkveld, beoefenaars en publieksgroepen, staat in de cursus centraal om je inzicht te geven in de factoren die het vakgebied en haar ontwikkeling beïnvloeden. Een museummedewerker heeft bijvoorbeeld helderheid en aantrekkelijkheid van de boodschap hoog in het vaandel staan. Bij een communicatie-adviseur gaat het vooral over aspecten als vertrouwen en het betrekken van de doelgroep. Wil je je doelen dus bereiken, dan moet je tal van aspecten in het oog houden. Zo is het van belang om te weten ‘wie’ er communiceert, ‘wat’ de boodschap precies is, op ‘welke manier’ die het beste ontwikkeld of overgebracht kan worden, ‘wie’ de gesprekspersoon is en ‘welk effect’ er beoogd wordt.
Het kost tijd en moeite deze aspecten helder in kaart te brengen, zeker als het gaat om wetenschap- en technologie-gerelateerde onderwerpen. Inzicht enerzijds in de complexe verwevenheid van wetenschap en technologie met onze maatschappij, en anderzijds in de mens en in communicatieprocessen kan daarbij een helpende hand bieden.
Door literatuurstudie, de analyse van concrete cases, zoals bijvoorbeeld de discussie rondom de Oostvaardersplassen, de klimaattafelgesprekken of het vaccinatiedebat, genereer je inzicht in de complexiteit van wetenschapscommunicatie. Deze nieuw verworven kennis pas je meteen toe in een concrete groepsopdracht: het opstellen van een plan voor een UU wetenschapper waarin hij of zij met een bepaalde doelgroep uit de maatschappij in contact treedt en de interactie aangaat. Bijvoorbeeld een toxicoloog die met basisschoolleerlingen luchtkwaliteitmetingen bij de kinderen thuis doet.
Tot slot draagt de cursus ook nog bij aan je beroepsoriëntatie. Je ontmoet professionals uit verschillende deelgebieden van de wetenschapscommunicatie. Je krijgt zicht op wat wetenschapscommunicatie voor jou betekent, en wat voor rol dit vak in je vervolgopleiding en carrière zal gaan spelen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Reader
Science Communication, an introduction. Eds: F. van Dam, L. de Bakker, A.M. Dijkstra & E. Jensen.
Software
UA10041 VLC Media Player 2.0.5
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Groepsopdracht: 25%
Tentamen: 75%

SluitenHelpPrint
Switch to English