SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BETA-B2FGN
BETA-B2FGN
Filosofie van de natuurwetenschappen
Cursus informatie
CursuscodeBETA-B2FGN
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
- Studenten zijn in staat om met behulp van wetenschapsfilosofische concepten te reflecteren op de natuurwetenschappen.
- Studenten worden zich bewust van de filosofische grondslagen van de wetenschapsbeoefening.  
Inhoud
De natuurwetenschap zoals wij die kennen, is geworteld in de zeventiende-eeuwse Wetenschappelijke Revolutie. Sindsdien zijn de grondslagen van de natuurwetenschap continu onderwerp van discussie geweest. Hoe zeker is wetenschappelijke kennis? Bestaat er zoiets als een wetenschappelijke methode? Wat is de relatie tussen wetenschap en metafysica? Wat is de aard van ruimte en tijd? Is de natuur deterministisch? In het college zullen we in chronologische volgorde de belangrijkste wetenschappers en filosofen bespreken, van Newton tot Kant en van Einstein tot Kuhn, die zich met deze en andere fundamentele vragen hebben beziggehouden.  
SluitenHelpPrint
Switch to English