SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BETA-B1WR
BETA-B1WR
De wetenschappelijke revolutie
Cursus informatie
CursuscodeBETA-B1WR
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Hoofdoel
 
Dit vak geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de natuurfilosofie van Aristoteles tot Newton, waarbij de periode tussen 1543 en 1727 (de wetenschappelijke revolutie) centraal staat.
 
Leerdoelen
 
Inhoudelijk: getoetst middels tentamen en, in mindere mate, met de schrijfopdrachten
1. Student kan wetenschap uit een bepaalde periode (bijvoorbeeld astrologie) in verband brengen met het wereldbeeld van die tijd (magisch).
2. Student kan uitleggen hoe wetenschappelijke ontwikkelingen verband houden met de maatschappelijke en politieke context waarin ze plaatsvinden.
3. Student kan aan de hand van historische voorbeelden laten zien dat interculturele uitwisseling en het ontstaan van globale netwerken een belangrijke rol speelden bij de productie van nieuwe (vormen van) kennis. 
4. Student kan de kernbegrippen waarmee de wetenschappelijke revolutie wordt geassocieerd benoemen en hier kritisch op reflecteren.
 
Academisch: getoetst middels schrijfopdrachten 3x, essayvoorstel en essay
5. Leesvaardigheid: student leert om historische bronteksten en wetenschapshistorische publicaties te lezen, interpreteren en vergelijken.     
6. Schrijfvaardigheid: student ontwikkelt het vermogen om zijn/haar tekstinterpretaties en argumenten te verwoorden in samenhangende en in correct Nederlands geschreven teksten.  
7. Onderzoeksvaardigheden: student kan een scherp omlijnde onderzoeksvraag formuleren, relevante en betrouwbare secundaire literatuur verzamelen, correct verwijzen naar- en zichzelf positioneren t.o.v. deze secundaire literatuur. 
8. Discussievaardigheid: student kan in werkgroepen niet alleen de eigen leeservaringen verwoorden maar ook luisteren naar- en ingaan op de ervaringen van anderen. 
Inhoud
De Wetenschappelijke Revolutie (ca. 1543-1727) geldt als een cruciale periode in de totstandkoming van de moderne wetenschap - en daarmee indirect van onze moderne samenleving. In dit college staan we uitvoerig stil bij de conceptuele, methodologische en institutionele veranderingen die deze periode kenmerken. Hoe vernieuwend waren deze ontwikkelingen werkelijk? Bij nader inzien blijkt de geschiedenis altijd ingewikkelder dan je denkt. Wetenschappelijke Revolutie is een intensieve en gevarieerde cursus met hoorcolleges, discussiegroepen, literatuuropdrachten, een essay en een tentamen. 

‚ÄčOpmerking: je hebt hooguit eens in de twee weken werkgroep.
SluitenHelpPrint
Switch to English