SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3EMNA16
B-B3EMNA16
Natuurgebaseerd ontwerpen
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3EMNA16
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. P. Krijgsheld
Telefoon0655234412
E-mailP.Krijgsheld@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.H. Appelman
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. Krijgsheld
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. Krijgsheld
Overige cursussen docent
Docent
M. Roobeek
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 22-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 24-01-2022 t/m 25-01-2022
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Studenten kunnen aan het einde van deze cursus:
 • verschillende fases in natuur gebaseerd ontwerpen beschrijven en de eerste 2 stappen (scoping & creating) toepassen en de meerwaarde van hun product of advies benadrukken (value proposition)
 • een gegeven probleemstelling in haar context analyseren.
 • een plan van aanpak opstellen
 • een bureaustudie uitvoeren in teamverband waarbij ook niet-academische bronnen geraadpleegd worden.                   
 • onderzoeksresultaten vertalen naar een gegeven context en hieruit een advies en of innovatie(strategie) formuleren.
 • hun advies doelgroepgericht communiceren aan hun opdrachtgever.
 • samenwerken in een team met een duidelijke onderlinge rolverdeling.
 • zelfstandig bepalen welke vaardigheden zij verder willen ontwikkelen en hiervoor een leertraject ontwerpen en uitvoeren.
 • aangeven en reflecteren op: samenwerken, werken met een opdrachtgever en het komen tot een gezamenlijk advies/innovatie rapport met duurzaamheid / leren van de natuur als uitgangspunt.
 • de kern (keymessage) van de probleemstelling, aanpak en advies (en meerwaarde) in een presentatie en pitch weergeven voor, respectievelijk de opdrachtgever en een breed publiek. 
NB: Samenwerking maakt dus een expliciet onderdeel uit van de cursus, daar word je ook op beoordeeld.

Vaardigheden: 
 • Ontwerpen en Communiceren
 • Zelfstandig bestuderen van leerstof,
 • Analyseren en gebruiken van primaire literatuur,
 • Planning,
 • Kritisch denken, samenwerken en overleg,
 • Samenwerken met stakeholders,
 • Interviewen van experts,
 • Schriftelijk rapportage van een advies/innovatie,
 • Mondelinge rapportage en verdediging van het ontwerp/ innovatie,
 • Zelfreflectie.
Inhoud
Natuurgebaseerd ontwerpen, is het ontwerpen waarbij je inspiratie uit de natuur haalt voor duurzame en toepasbare oplossingen. Biomimicry is een voorbeeld van natuurgebaseerd ontwerpen waarin je actief kennis uit de natuur zoekt. Biomimicry is o.a.het nabootsen van lessen uit de natuur. Voor een opdrachtgever zal een product, dienst of combinatie ontworpen worden, waarbij wordt verwacht dat dit:
 • Minder grondstoffen en energie zal gebruiken;
 • Makkelijk te recyclen of her te gebruiken is en;
 • Meerwaarde voor producent en consument over een (veel) langere periode genereert.
In deze cursus zul je een aantal stappen van de ontwerpcyclus “Challenge to Biology” doorlopen, en leer je de uitkomsten te evalueren en daarnaast te reflecteren op ontwerpproces en uitkomsten. Let op, de meeste groepen geven een advies over de te maken product of dienst (vandaar dat het vak samen wordt gegeven met WIA). Dit ontwerp/ advies of innovatie zul je in groepsverband opstellen.

Studiepaden

Nature based desing is een ‘verbredende’ cursus en sluit aan bij alle studiepaden. 

Werkvormen en opbouw van de cursus
De cursus zal grotendeels samen worden gegeven met de cursus Wetenschapper in Advies (WIA / B-B3WEAD09).  In de cursus staat een ontwerp/advies-opdracht voor een echte opdrachtgever centraal. Dit betekent dat er van tevoren verschillende casussen verzameld zijn door de cursusleiding, en dat je wordt ingedeeld in een casus. Indeling vindt plaats adv zogenaamde ‘groepsrollen’. Het kan zijn dat je bij een ander onderwerp terecht komt, dan het onderwerp van je eerste keuze. Zo kan je dus een ecologie casus toebedeeld krijgen, terwijl je zelf meer achtergrond hebt in celbiologie. Een Adviseur is echter in staat om buiten zijn eigen expertise vakliteratuur tot zich te nemen, en ook daar een advies van te kunnen vormen. De cursus is gericht op leren door ervaren.
Er worden workshops aangeboden om je opdracht goed te kunnen voltooien. Aanwezigheid bij deze workshops is verplicht, evenals de online voorbereiding voor deze workshops, dit wordt bijgehouden en meegeteld in het cijfer ‘inzet’. De cursus is intensief, en we verwachten dat je de complete tijd van de cursus (in timeslot AD) beschikbaar bent voor overleg, werkgroepen en workshops. We proberen tijdens de workshops de relatie te leggen met de opdracht waaraan jouw groep werkt. Aan het eind van de opdracht zal de ontwerpcyclus ook geëvalueerd worden in je zelfreflectie.
Het Persoonlijk Ontwikkelplan bevat een plan met leerdoelen die je tijdens de cursus wilt ontwikkelen, maar ook een zelfreflectie op het proces van het behalen (of de inspanning) om deze leerdoelen te halen. Ook reflecteer je op het samenwerken, en het proces van het komen tot een adviesrapport en welke methoden of eigenschappen daarvoor belangrijk zijn.
De cursus is theoretisch. De werkvormen zijn colleges, werkcolleges/workshops afgewisseld met in groepsverband en zelfstandig werken aan de eindopdracht.

Beoordeling
 • Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de individuele opdrachten (25%) en groepsopdrachten (75%).
 • Individueel wordt beoordeeld: Persoonlijk ontwikkelplan met reflectie essay op eigen handelen en op het gebruiken van Life’s Principles in een product/dienst of ontwerp (15%) inzet en aanwezigheid tijdens de cursus (5%) en managementsamenvatting (5%);
 • Voor de groepsopdracht krijgt je een individuele score gebaseerd is op vier onderlinge beoordelingen tijdens cursus. Hieronder vallen de onderdelen: Plan van aanpak (15%); Ontwerp/adviesrapport (50%) en de eindpresentatie (10%).
 • Alle onderdelen moeten minimaal een 5 scoren of afgesloten worden met een pass om het vak succesvol af te ronden.
Opdracht Individueel/groep  Weging
Zelftoets Life’s principles Individueel Pass/ non pass system
Kennisclip Pitch to peer Group-duo's Pass/ non pass system
Stakeholder analyse Projectgroep Pass/ non pass system
Persoonlijk Ontwikkelplan (3 onderdelen) Individueel 15%
Plan van aanpak Projectgroep 15%
Managementsamenvatting Individueel 5%
Ontwerp/advies rapport Projectgroep 50%
Eindpresentatie en pitch Projectgroep 10%
Aanwezigheid en inzet Individueel 5%
Onderlinge beoordelingen (vier maal) Individueel % over het cijfer van de projectgroep*
*De cursusleiding gebruikt de onderlinge beoordelingen als richtlijn en hoeft deze niet één op één over te nemen.

Studiemateriaal:
 • Electronische syllabus, 2 weken voor de cursus begint is de literatuur toegankelijk.
 • Aanbevolen: Biomimicry Resource Handbook 2014 van Baumeister, Dayna, PhD., ISBN/EAN 978150563464
 
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
De cursus is alleen toegankelijk voor studenten in het derde jaar. Studenten moeten in staat zijn zelfstandig wetenschappelijke literatuur te zoeken, vertalen en gebruiken en toe te passen.
De cursus staat behalve voor studenten Biologie ook open voor studenten van andere bèta-bacheloropleidingen. BMW studenten kunnen inschrijven door een mail te sturen naar science.bio.ba@uu.nl.
Studenten die reeds Emulating Nature of Wetenschapper in Advies (WIA) hebben gevolgd, zijn uitgesloten van deelname.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Biomimicry Resource Handbook 2014 van Baumeister, Dayna, PhD., ISBN/EAN 978150563464
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English