SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3BETH05
B-B3BETH05
Bio-ethiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3BETH05
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondrs. C.J. Kessler
Telefoon+31 30 2533258
E-mailC.J.Kessler@uu.nl
Docenten
Docent
mr. drs. R.H. Bos
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. C.J. Kessler
Overige cursussen docent
Docent
drs. C.J. Kessler
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.R. Stafleu
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 t/m 26-10-2021
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
 • Je kunt aan de biologie gerelateerde ethische vraagstukken, dilemma’s en argumenten herkennen, benoemen en analyseren,
 • de belangrijkste ethische benaderingen (de consequentialistische, deontologische, deugdethische en zorgethische theorieën) benoemen en hanteren,
 • biologische en ethische concepten verbinden met actuele debatten en deze integreren in een weloverwogen beargumenteerd standpunt.
Ten aanzien van maatschappelijke context kun je:
 • ethische discussies in maatschappelijk en wetenschappelijk perspectief plaatsen en het belang ervan onderkennen voor je toekomstig werkveld,
 • kritisch reflecteren over je rol als professional en je professionele verantwoordelijkheid in een maatschappelijke context

Vaardigheden
 • Kritisch reflecteren: argumentatiestructuren maken en herkennen in teksten en betogen, alsmede drogredenen herkennen en benoemen, je eigen rol als bioloog evalueren en kritisch beschouwen,
 • deel kunnen nemen aan ethische beraadslaging en debat,
 • zelfstandig, in groepen, een project uitvoeren, verwerken tot een product (artikel, boekje, audiovisueel product) en dit mondeling presenteren aan je medestudenten.
Inhoud
Ingangseis
Je hebt tenminste twee cursussen op niveau 2 afgerond van de major Biologie. Specifieke voorkennis van de ethiek is niet vereist.

Studiepad  
Deze cursus valt onder de ‘verbredende vakken’ en past binnen alle studiepaden van Biologie. De cursus is aanbevolen voor Celbiologie, Plantenbiologie, Ecologie en Natuurbeheer en Gedragsbiologie.

Inhoud
Ethiek kun je omschrijven als morele besliskunde; in de ethiek wordt vaak een afweging gemaakt tussen verschil­lende handelings­mogelijkheden op basis van morele argumenten.  Ethische reflectie is vooral gericht op het gestructureerd nadenken over de beslissingen die we nemen, en de handelingen die daaruit voortvloeien. Om het simpel te zeggen: ethische reflectie vraagt ons om uit te leggen waarom we dingen doen zoals we ze doen, en ons te verantwoorden tegenover elkaar. Dit is niet een simpelweg uitleg geven van de redenen die mensen hebben om iets te vinden (‘dat vind ik nu eenmaal zo’), maar daagt ons uit om de achterliggende waarden (waarom vind je dat belangrijk) te benoemen en met elkaar tot een idee van wat goed is om te doen te komen. In de praktijk zijn mensen het er niet altijd over eens wat goed is om te doen: dit meningsverschil is soms te verklaren doordat mensen andere waarden belangrijk vinden, soms ook kan door discussie en reflectie meer begrip voor elkaars standpunt worden gevonden, soms ook wordt duidelijk dat er wel degelijk gemeenschappelijke standpunten in te nemen zijn. Het gestructureerd nadenken over problemen van ethische aard helpt ons om meer helderheid te krijgen over de aard van onze meningsverschillen, zodat we deze soms kunnen aanpassen, aanscherpen of beter kunnen formuleren.
In deze cursus bieden we je niet alleen een breed palet aan thema’s die in de biologische praktijk actueel zijn, maar bieden we je ook verschillende invalshoeken en instrumenten om op gestructureerde wijze te leren reflecteren.
De cursus heet “bio-ethiek voor Biologen”, omdat de thema’s die besproken worden, gekozen zijn met het oog op de biologische beroepsuitoefening. De toegepaste ethiek maakt echter gebruik van theoretische concepten die vooral in de fundamentele ethiek worden doordacht. Daar komen dan ook de instrumenten vandaan die je helpen om gestructureerd na te denken over de actuele thema’s in de biologie.

Opbouw van de cursus
De cursus duurt 10 weken en is onderverdeeld in twee blokken. In het eerste blok (week 1-6) gaan we in op relevante ethische theorieën en concepten en hun toepassing. In week 7 volgt dan een toets. Het tweede blok (week 8-10) spitst zich verder toe op praktische onderwerpen en vaardigheden. In dit tweede blok worden presentaties van de studenten zelf gegeven waarin kwesties uit de praktijk gekoppeld zijn aan de opgedane ethische theorie. Bij elke presentatie zullen er aangewezen studenten als co-referenten optreden.

Werkvormen
De cursus bestaat uit (interactieve) hoorcolleges en werkcolleges. In de werkcolleges werk je opdrachten uit. Dit gebeurt via verschillende werkvormen zoals het voorbereiden en geven van presentaties, discussies, debatvoering, rollenspel etc.

Toetsing
 • Schriftelijke toets over eerste blok in week 7        40%
 • presentaties (week 8, 9,10),                               40%
 • Co-referentschap presentatie                              20%

Studiemateriaal:
 • L.L. Bolt, M.F. Verwey en J.J.M. van Delden, ‘Ethiek in Praktijk’. Koninklijke van Gorcum, 7e druk 2010 (verplicht!)
 • Artikelen op blackboard en internet
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
Voorkennis
Je hebt tenminste twee cursussen op niveau 2 afgerond van de major Biologie. Specifieke voorkennis van de ethiek is niet vereist.
Verplicht materiaal
Boek
L.L.Bolt, M.F. Verwey en J.J.M. van Delden, `Ethiek in Praktijk Koninklijke van Gorcum, 7e druk 2010 (verplicht!)
Literatuur
via blackboard en internet
Werkvormen
Hoorcollege

Presentatie

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English