CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: MCMV16034
MCMV16034
Research Lab FTV 1
Course infoSchedule
Course codeMCMV16034
ECTS Credits5
Category / LevelM (M (Master))
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byFaculty of Humanities; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Media- en Cultuurwetenschappen AM;
Contact personH.B. Surma
E-mailH.B.Surma@uu.nl
Lecturers
PreviousNext 1
Lecturer
dr. L.T. Copier
Other courses by this lecturer
Lecturer
K.F. van Es
Other courses by this lecturer
Lecturer
dr. M.L. de Lange
Other courses by this lecturer
Lecturer
H.B. Surma
Other courses by this lecturer
Course contact
H.B. Surma
Other courses by this lecturer
Teaching period
1  (02/09/2020 to 30/10/2020)
Teaching period in which the course begins
1
Time slotA: A (MON-morning, TUE-afternoon, WED-morn)
Study mode
Full-time
Enrolment periodfrom 17/08/2020 09:00 up to and including 18/08/2020 23:59
Course application processOsiris
Enrolling through OSIRISYes
Enrolment open to students taking subsidiary coursesNo
Pre-enrolmentNo
Waiting listNo
Course placement process(Sub)school
Course goals
Na afloop van de cursus kan de student/e:
-       verschillende film- en televisiewetenschappelijke verzamel- en analysemethodes hanteren;
-       theoretische concepten voor eigen onderzoek operationaliseren;
-       op het onderzoeksproces en de gemaakte keuzes reflecteren, met name op de relatie tussen object, theorie en methode.
Content
In deze cursus leren studenten verschillende methodes gebruiken om bronnen voor een mediawetenschappelijk onderzoek te verzamelen, te analyseren, en op deze kritisch te reflecteren.    

De cursus is alleen toegankelijk voor studenten van het Masterprogramma Film- en televisiewetenschap.
Additional information
This course will be offered online. Please note: testing might take place on location.
As of August, please check Blackboard regularly for more information concerning your course(s).
Competencies
-
Entry requirements
You must meet the following requirements
  • Enrolled for a degree programme of faculty Faculty of Humanities
  • Completed all course modules listed below
    • Mastercourses Humanities (200501100)
Prerequisite knowledge
Academische vaardigheden op een gevorderd niveau.
Required materials
-
Recommended materials
Yet to be specified
-
Instructional formats
Lecture/seminar

General remarks
Tijdens de colleges worden 1) verschillende methodes binnen film- en televisiewetenschappelijk onderzoek om bronnen te verzamelen en te analyseren toegelicht en geoefend; 2) opdrachten besproken.

Class session preparation
Studenten worden geacht opgegeven literatuur te bestuderen en met zelf gevonden literatuur aan te vullen, zelfstandig methodes te oefenen (zelfstudie), en opdrachten te maken.

Contribution to group work
Groepsopdrachten tijdens de colleges; peer-feedback.

Tests
Assignment
Test weight100
Minimum grade5.5

Assessment
- reflectievermogen (kritische reflectie op eigen keuzes en analyseresultaten; kritische reflectie op het verband tussen literatuur/theorie en eigen observaties);
- structuur en argumentatie van de opdracht (duidelijke indeling; heldere en coherente argumentatie; duidelijke afbakening van paragrafen en alinea’s);
- schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (leesbaarheid van het verslag; precies en nauwkeurig hanteren van de terminologie; nauwkeurige formulering).

Deadlines
Nader bekend te maken in cursushandleiding.

Wat wordt er beoordeeld, zie hieronder:
- Analytische vaardigheden (inzet van theorie- en methodekennis; balans tussen beschrijving, interpretatie en analyse; terugkoppeling tussen de eigen observaties/resultaten en de literatuur/theorie);

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal