SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB152
WISB152
Programmeren voor Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB152
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. R.H. Bisseling
Telefoon+31 30 2531481
E-mailR.H.Bisseling@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. R.H. Bisseling
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. R.H. Bisseling
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 09-07-2021)
Aanvangsblok
4
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-02-2021 t/m 28-02-2021
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 06-04-2021 t/m 07-04-2021
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Zie onder vakinhoud.
Inhoud
Als wiskundige kun je op meerdere manieren in aanraking komen met programmeren, bijvoorbeeld in het ontwikkelen
van algoritmen voor simulaties (bv. weermodellen), het vinden van structuur in grote datasets (bv. Google of
Facebook) en zelfs getaltheorie (bv. het ontbinden van getallen).

Computerexperimenten zijn, naast experimenten en theorie, een belangrijk gereedschap in het bedrijven van
wetenschap. Het is dan ook belangrijk dat een computerexperiment aan alle eisen voldoet die je ook van een
normaal experiment zou verwachten: de opstelling (computercode) moet correct zijn en het experiment moet
reproduceerbaar zijn.
 
Programmeren in de Wiskunde is een contextvak. Het is een verplicht vak in de bachelor Wiskunde. Twin- en Twinfostudenten
krijgen vrijstelling voor dit vak op basis van hun natuurkunde- of informaticaprogramma.
 
Leerdoelen:
In dit vak leren we eerst de basisvaardigheden van het programmeren (in Python 3.0), met een nadruk op toepassingen
binnen de wiskunde. Daarnaast behandelen we ook zaken eromheen zoals: het opsporen van fouten, het
testen van code, versiebeheer (GitHub) en het reproduceren van resultaten.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:
• gebruik van Python voor eenvoudige berekeningen en manipulatie van strings,
• herhaling en condities,
• functies,
• ontwerp van algoritmen en datastructuren,
• objectgeoriënteerd programmeren
• het gebruik van Python modules
• versiebeheer met GitHub

Na afronding van de cursus kan de student zelf eenvoudige algoritmen implementeren en analyseren en is de
student bekend met de volgende basisbegrippen:
• variabelen, expressie, statement,
• algoritmen en datastructuren,
• complexiteit (grote-O-notatie),
• herhaling en condities,
• functies en klassen,
• Python modules,
• Versiebeheer

Daarnaast oefenen de studenten met het mondeling presenteren van onderwerpen die zijn gerelateerd aan het
vak.
 
Onderwijsvormen:
Een hoorcollege van 2 uur per week en twee keer 2 uur computerpracticum per week.

Toetsing:
• Wekelijkse programmeeropdrachten [35 %]
• Mondelinge presentatie [15 %]
• Eindverslag (groepsproject) waarin zowel theoretische als praktische aspecten van een algoritme worden uitgewerkt [50 %]

Om het vak te halen moet je minimaal een 5 voor ieder onderdeel hebben en gemiddeld een voldoende.
Voor de bepaling van het cijfer bij een herkansing geldt dezelfde bovenstaande verdeling.

Herkansing en inspanningsverplichting:
Er is geen herkansingsregeling voor studenten met een eindcijfer lager dan 4. De herkansing bestaat uit een reperatieopdracht.

Voorkennis:
Lineaire algebra (WISB121) en Infinitesimaalrekening A (WISB132)

Literatuur:
Think Python2e, gratis via http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/
Python 3 met SciPy bibliotheek (laptop)

Taal van het vak:
De voertaal van dit vak is Nederlands.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Infi en Lineaire algebra 1, WISB107
Verplicht materiaal
Boek
Think Python2e, gratis via http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/
Software
Python 3 met SciPy bibliotheek (laptop)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English