SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE3V19006
NE3V19006
Eindwerkstuk BA Nederlands
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE3V19006
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. F.R.W. Stolk
Telefoon+31 30 2538183
E-mailF.R.W.Stolk@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. A.A.M. Besamusca
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
R. Bouwer
Overige cursussen docent
Docent
R.A. Calis
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. N.F.M. Corver
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.M. Dietz
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2020 t/m 30-10-2020)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-08-2020 09:00 t/m 18-08-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student beheerst het vakgebied en is in staat zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten en daarvan op een wetenschappelijke wijze verslag te doen in correct en adequaat Nederlands.

Inhoud
Het eindwerkstuk vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van de Nederlandse taal en cultuur. Meer informatie over vorm en inhoud van het eindwerkstuk is te lezen op de website van de opleiding.

Voorbereiding
Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 studiepunten op gevorderd niveau verplicht. Dit werkstuk is gekoppeld aan een cursus op niveau 3 (Corpusonderzoek in de Neerlandistiek) en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de major Nederlandse taal en cultuur.

Studenten die vóór september 2013 zijn gestart:
Het eindwerkstuk wordt inhoudelijk gekoppeld aan een cursus van gevorderd niveau. Dat kan een casuscursus of onderzoekscollege zijn waarin het perspectief ontstaat voor het eindwerkstuk. In plaats van een casuscursus of onderzoekscollege kan die voorbereiding ook bestaan uit een literatuuronderzoek onder begeleiding van een docent. Tijdig overleg is noodzakelijk over de afstemming van voorbereiding en eindwerkstuk en over de periode waarin beide gedaan zullen worden.
 
Lees voordat je je inschrijft voor het eindwerkstuk altijd eerst de pagina over het eindwerkstuk op de website van de opleiding.

Procedure
Het is noodzakelijk je tijdens de inschrijfperiode in te schrijven voor het eindwerkstuk in Osiris. Op basis van die inschrijvingen worden docenten beschikbaar gesteld voor de begeleiding. Wie zich niet inschrijft, ondervindt misschien een probleem met het vinden van een begeleider.
Elke afdeling van de opleiding Nederlands heeft een coördinator voor de eindwerkstukken.
Het werkstuk heeft de vorm van een schriftelijk verslag in het Nederlands. 
Het is gelet op een vervolgopleiding van belang dat je je op de hoogte stelt van de desbetreffende ingangseisen. In sommige gevallen is het aan te raden methode en inhoud van het eindwerkstuk af te stemmen op de vervolgopleiding.

Je schrijft je in op de groep die correspondeert met het vakgebied waarbinnen je je eindwerkstuk wilt schrijven:
Groep 1: Taal en communicatie (contactpersoon: Henk Pander Maat)
Groep 2: Taalkunde (contactpersoon: Marjo Koppen)
Groep 3: Middeleeuwse literatuur (contactpersoon: Bart Besamusca)
Groep 4: Vroegmoderne literatuur (contactpersoon: Feike Dietz)
Groep 5: Moderne literatuur (contactpersoon: Laurens Ham)

Na inschrijving in Osiris neem je per mail contact op met de begeleider die hoort bij het vakgebied.
Aanvullende informatie
Deze cursus wordt online aangeboden. Let op: toetsing kan op locatie plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie over de cursus vanaf augustus regelmatig op Blackboard.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 30 ECTS voor de categorie Bachelor Gevorderd behaald
Voorkennis
Gedegen kennis en adequate beheersing van de taal van de opleiding; kennis van de Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur; voorkennis op het vakgebied van het onderwerp van het eindwerkstuk opgedaan met behulp van één of meer verdiepingspakketten.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Individueel

Voorbereiding bijeenkomsten
Student en begeleider maken afspraken over de intensiteit, duur en frequentie van de bijeenkomsten.

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het vermogen zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten en daarvan op een wetenschappelijke wijze verslag te doen.

Deadlines
De eindversie van het werkstuk dient uiterlijk 10 dagen voor het eind van het blok waarin je voor de cursus staat ingeschreven ingeleverd te worden bij de begeleiders.
Zie: https://students.uu.nl/gw/nederlandse-taal-en-cultuur-ba/onderwijs/studieprogramma/cursusaanbod-studenten-gestart-vanaf-2013-2014/bachelor-eindwerkstukRichtlijnen

SluitenHelpPrint
Switch to English