SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13005
KI1V13005
Wiskunde voor KI
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI1V13005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. D. Klein
E-maild.klein@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. J.M. Broersen
Overige cursussen docent
Docent
I. van der Giessen
Overige cursussen docent
Docent
R. Jalali Keshavarz
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Klein
Overige cursussen docent
Docent
B.G. Rin
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 29-01-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen
Cursusinschrijving geopendvanaf 26-10-2020 09:00 t/m 27-10-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
1. Bekend worden met enkele onderwerpen uit de wiskunde die in de verdere studie een rol spelen. In het bijzonder met eigenschappen van functies en relaties, de beginselen van limieten, differentiëren en integreren, en enkele onderwerpen uit de lineare algebra, met name stelsels vergelijkingen, vectoren en matrices.

2. Het aanleren van de bekende bewijsmethodes, zoals volledige inductie.
Inhoud
N.B.: De cursus is UITSLUITEND toegankelijk voor studenten van de opleiding KI, LAS-ers en minorstudenten KI. Dit wordt gecontroleerd na de inschrijving.

Het vak bestaat uit drie onderdelen:
1. Verzamelingenleer: verzamelingen, functies en relaties, oneindigheid.
2. Calculus: de theorie van limieten, differentiëren en integreren.
3. Matrices en stelsels vergelijkingen: het verband tussen en het rekenen met beide noties.

Bij alle drie de onderdelen, maar met name in het eerste, worden bewijsmethodes gebruikt.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Elke bijeenkomst voorbereiden door 2 uur te besteden aan lezen van het opgegeven leesmateriaal en het maken van oefeningen.

Bijdrage aan groepswerk
Gezamenlijk problemen oplossen, eigen oplossingen presenteren.

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging0
Minimum cijfer-

Toets 1
Weging50
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 2
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English