SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOSP
INFOSP
Softwareproject
Cursus informatie
CursuscodeINFOSP
Studiepunten (EC)15
Cursusdoelen

In het vak INFOSP Software Project ontwikkelt een team van studenten een applicatie voor een (praktisch) uitdaging van een opdrachtgever.
INFOSP leert studenten hoe theoretische kennis kan worden vertaald in een daadwerkelijke oplossing, welke problemen er kunnen optreden bij het in teamverband ontwikkelen van software, en hoe deze problemen vervolgens aangepakt kunnen worden.

De leerdoelen van het project zijn:

 1. Samenwerken in een team
 2. Omgaan met klanten
 3. Omzetten van wensen van een klant naar een werkende applicatie, mogelijk in de vorm van een Proof of Concept (PoC) of Minimum Viable Product (MVP)
 4. Ontwikkelen van een grotere (dan in andere vakken) applicatie
 5. Plannen van een langdurig project met meerdere mensen in het team met behulp van SCRUM
 6. Op de juiste momenten de goede producten opleveren (planning, ontwerp, programmatuur, et cetera)
 7. Gestructureerd rapporteren over voortgang
 8. Presenteren van tussen- en eindresultaten

Toetsvorm

Studenten worden individueel beoordeeld. Bij het bepalen van het eindcijfer worden vijf beoordelingscriteria gebruikt:
(1) Project resultaat,
(2) Rapportage,
(3) Werkproces,
(4) Samenwerking & Communicatie,
en (5) Techniek.
Een student krijgt een deelcijfer voor ieder criterium. Tenzij duidelijke individuele verschillen aan te wijzen zijn, wordt voor de criteria 'Project resultaat' en 'Rapportage' een groepscijfer toegekend.
Het eindcijfer wordt bepaald uit de deelcijfers.

De beoordeling vindt plaats op grond van:
 • Alle opgeleverde producten, onder andere rapporten en presentaties. Onvoldoende kwaliteit van producten kan aanleiding zijn voor aanvullende toetsing voor het hele team.
 • Eindproduct.
 • Individuele bijdrage aan elk product.
 • Zichtbare constructieve bijdrage aan de voortgang van het project.
 • Houding bij en bijdrage aan de vergaderingen.
 • Resultaten van de code review door de student-assistent.
 • Evaluatie door de opdrachtgever.
 • Het logboek

Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn

De 1ste week bevat een aantal belangrijke bijeenkomsten.
We verwachten daarom ook dat je aanwezig kunt zijn in deze week, en maken slechts in bijzondere gevallen een uitzondering voor afwezigheid in de eerste week, zoals bij overmacht.

Inhoud
INFOSP heeft de plaats van de bachelor eindscriptie, en daarom doe je dit vak bij voorkeur in het laatste jaar.

Teams zijn circa 10 studenten groot. Ieder team organiseert zichzelf grotendeels onder begeleiding en/of met hulp van een docent. Om de realiteitswaarde van het project te vergroten wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de teams geëist. Voorbeelden van taken die daarbij horen zijn:
 • een projectorganisatie opzetten met een verdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • overleggen en afstemmen met de opdrachtgever (probleemafbakening, goedkeuring oplossing, et cetera)
 • op de juiste momenten de goede producten opleveren (planning, ontwerp, programmatuur, et cetera)
 • presentaties verzorgen over (tussen)resultaten


INFOSP kent speciale deelnamevoorwaarden (zie beneden). Vanwege de vroegtijdige planning van projecten benadert het Projectbureau van het Software Project – dit verzorgt de organisatie van het Software project - potentiele deelnemers ongeveer een halfjaar voor de start van het vak.
Je kunt je dan bij het Projectbureau aanmelden. Inschrijven is niet vrijblijvend ! Van degenen die zich inschrijven verwachten we ook daadwerkelijk deelname. Je kunt je dus niet ‘voor de zekerheid’ inschrijven, en dan toch maar niet meedoen. Dit heeft gevolgen voor de volgende keer dat je mee wilt doen. Het kan dan zijn dat je de eerstvolgende keer ook niet mee mag doen en daarmee heb een jaar uitstel aan je broek.

We houden ook geen rekening meer met je voorkeur voor een specifiek project. Je kunt je voor INFOSP dus niet direct via Osiris inschrijven; dat doet het Projectbureau te zijner tijd voor je.

INFOSP vindt plaats in zowel semester 1 als semester 2. Er zijn veel meer inschrijvingen voor semester 2 dan voor semester 1. Daardoor is het moeilijker om uitzonderingen te maken op de ingangseisen in het 2de semester. 
Daarom hierbij de oproep om in te schrijven voor semester 1 als het past in je planning.

Mochten er capaciteitsproblemen ontstaan dan geven we voorrang aan studenten met de meeste studiepunten, en uiteraard aan mensen die dicht bij het einde van hun bachelor zijn.

Ingangseisen
Er gelden eisen voor deelname aan INFOSP.

Het Projectbureau benadert je - zie boven - voor deelname als je:

 • staat ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Betawetenschappen waarvan INFOSP een verplicht onderdeel is
 • minimaal 120 EC hebt behaald hebt op het moment van inschrijven (voor double degree studenten geldt een ander aantal)
 • alle verplichte vakken heb behaald, met uitzondering van INFOB3OMI Onderzoeksmethoden

Als je niet aan bovenstaande eisen voldoet, maar wel mee wilt doen, kan dat in sommige gevallen na een positief advies van de studieadviseur.

We verwachten dat je bij de start van het project al ervaring hebt met projectmatig werken, zoals bijvoorbeeld opgedaan in de cursus INFOB1PICA Informatica Introductieproject, of in een bijbaan. 

Na inschrijving worden alle aanvragen gecontroleerd. We sturen na controle een bevestiging per email aan iedereen die is toegelaten.
 

Literatuur
Geen

 

 
SluitenHelpPrint
Switch to English