SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB2IAS
INFOB2IAS
Inleiding adaptieve systemen
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB2IAS
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. G.A.W. Vreeswijk
Telefoon+31 30 2534094
E-mailG.A.W.Vreeswijk@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. G.A.W. Vreeswijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.A.W. Vreeswijk
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 23-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je adaptieve systemen beschrijven, en de werking er van uitleggen.  Verder ben je in staat om de besproken algoritmen met behulp van rekenvoorbeelden te kunnen toepassen op eenvoudige data. Tenslotte ben je in staat om met multi-agent simulatiesoftware, in ons geval Netlogo, deze systemen te programmeren.

Toetsing
Toetsen: theoretisch tentamen 1 en theoretisch tentamen 2 (toetsonderdeel 1), inleveropgaven (toetsonderdeel 2), programmeeropgaven (toetsonderdeel 3).

Miniumumcijfer: voor elk van de drie toetsonderdelen minimaal een 5. Het gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers moet een 5,5 zijn om te kunnen slagen voor de cursus.

Weging: toetsonderdeel 1 telt voor 50% van het eindcijfer, toetsonderdeel 2 voor 25%, toetsonderdeel 3 voor 25%.

Om de aanvullende toets te mogen maken moet het eindcijfer tenminste een vier bedragen.

Ingangseis
KI1V13005 Wiskunde voor KI behaald.


Aanbevolen voorkennis
Modellen en programmeren INFOB1MNP.
 

Inhoud

Moderne vormen van berekening zijn vaak geïnspireerd op natuurlijke processen zoals celdeling en evolutie. Adaptiviteit (aanpassen, leren) en massaliteit (deeltjes, actoren) zijn dan principiële uitgangspunten.  
Dergelijke nieuwe berekeningsvormen worden bestudeerd in adaptieve systemen. Dit zijn formele systemen (wiskundige modellen, computerprogramma's, simulaties) die zichzelf aanpassen door interactie met zichzelf en/of hun omgeving.  
Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met adaptieve systemen. 
Eerst worden noties als berekenbaarheid en beslisbaarheid besproken. Daarna worden verschillende vormen van adaptiviteit behandeld, zoals kunstmatig leven, cellulaire automaten, adaptieve fractals, populatiedynamiek, chaos, zwerm-intelligentie, slijmzwammen, zelf-organisatie, competitie en coöperatie, en (co-)evolutie.

Werkvormen
Hoorcollege, werkcollege, programmeerpracticum.

Studiemateriaal
Literatuur:
- Flake, G. W. (1998). The computational beauty of nature: Computer explorations of fractals, chaos, complex systems, and adaptation. MIT press (ook te downloaden via de universiteitsbibliotheek)
- werkcollegedictaat IAS (te downloaden via de cursus site).
Software:
Laatste versie van Netlogo, uitgegeven door het Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling (CCL), Dept. of Learning Sciences and Computer Science, Northwestern Institute on Complex Systems, Northwestern University, Evanston, Illinois. Netlogo draait op MAC's, Windows, en Unix.

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Diverse
Zie Studiemateriaal, links.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English