SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOAL
INFOAL
Algoritmiek
Cursus informatie
CursuscodeINFOAL
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen

Toetsing
- practicum
- twee deeltoetsen. Beide deeltoetsen zijn gesloten boek.


Iedere toets telt voor 50 procent van het eindcijfer, door het maken van 5 of 6 van de practicumopgaven kun je 0.5 of 1 punt bonus krijgen.
Je moet tenminste 4 practicumopgaven correct hebben om een cijfer te krijgen.
Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Inhoud
Voor veel toepassingen is de snelheid van de gebruikte software van groot belang. Vaak betekent dit dat er, naast bijvoorbeeld snelle computers en goede compilers, efficiente algoritmen nodig zijn.
In het vak Algoritmiek zullen we een aantal technieken bestuderen om efficiente algoritmen te ontwikkelen.
De technieken worden geïntroduceerd aan de hand van een aantal concrete problemen.

Veel van de algoritmen in het college worden behandeld in het kader van een algoritmische techniek: divide-and-conquer; greedy algoritmen; dynamisch programmeren; probabilistische algoritmen.
Daarbij komen verschillende algoritmen aan bod, met name ook een aantal algoritmen voor problemen op grafen, bijvoorbeeld: kortste paden, network flow.
Ook worden het begrip NP-volledigheid en de benaderingsalgoritmen behandeld.

Werkvorm
Hoorcollege, werkcollege, en practicum.

Literatuur
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, "Introduction to Algorithms", third edition, MIT Press / McGraw Hill, 2009.
SluitenHelpPrint
Switch to English