SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOAL
INFOAL
Algoritmiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOAL
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. E.J. van Leeuwen
E-mailE.J.vanLeeuwen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. E.J. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.J. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.H. Liu
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 23-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOAL
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Toetsing
- practicum
- twee deeltoetsen. Beide deeltoetsen zijn gesloten boek.


Iedere toets telt voor 50 procent van het eindcijfer, door het maken van 5 of 6 van de practicumopgaven kun je 0.5 of 1 punt bonus krijgen.
Je moet tenminste 4 practicumopgaven correct hebben om een cijfer te krijgen.
Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Inhoud
Voor veel toepassingen is de snelheid van de gebruikte software van groot belang. Vaak betekent dit dat er, naast bijvoorbeeld snelle computers en goede compilers, efficiente algoritmen nodig zijn.
In het vak Algoritmiek zullen we een aantal technieken bestuderen om efficiente algoritmen te ontwikkelen.
De technieken worden geïntroduceerd aan de hand van een aantal concrete problemen.

Veel van de algoritmen in het college worden behandeld in het kader van een algoritmische techniek: divide-and-conquer; greedy algoritmen; dynamisch programmeren; probabilistische algoritmen.
Daarbij komen verschillende algoritmen aan bod, met name ook een aantal algoritmen voor problemen op grafen, bijvoorbeeld: kortste paden, network flow.
Ook worden het begrip NP-volledigheid en de benaderingsalgoritmen behandeld.

Werkvorm
Hoorcollege, werkcollege, en practicum.

Literatuur
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, "Introduction to Algorithms", third edition, MIT Press / McGraw Hill, 2009.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction to Algorithms, third edition, MIT Press / McGraw Hill, 2009. (De tweede editie, uit 2001, is vrijwel gelijk, en kan ook worden gebruikt.)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer6

SluitenHelpPrint
Switch to English