SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKEMV19012
GKEMV19012
Stage Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKEMV19012
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeStage
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Gesch, Cultuur, Wijsb, Theologie;
Contactpersoondrs. N.J. Nannes
Telefoon06 51 028 774
E-mailN.J.NANNES@UU.NL
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. N.J. Nannes
Overige cursussen docent
Docent
drs. N.J. Nannes
Overige cursussen docent
Docent
Nog niet bekend
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (02-09-2020 t/m 29-08-2021)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 02-07-2021
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- Kennismaken met het kunsthistorisch beroepsveld, met name op het gebied van educatie, communicatie en publieksbemiddeling in musea en andere culturele instituten.    
- Ervaring opdoen met het functioneren op een academisch werk- en denkniveau binnen instellingen/organisaties in het beroepsveld waarop het MA-programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie voorbereidt.
- Kennis die verworven is in de loop van het bovengenoemde MA-programma in de praktijk te brengen en toetsen daarvan in de praktijk.
- Vorming van een professionele identiteit: het ontdekken van professionele voorkeuren.
Inhoud
De MA-stage is niet alleen bedoeld als een kennismaking met de beroepspraktijk maar bevat ook altijd een belangrijke inhoudelijke component in de vorm van een gericht onderzoek bijvoorbeeld t.b.v. van een tentoonstelling en opzetten van een educatief programma. Voorafgaand aan de stage stel je in overleg met de docent en de stagebegeleider een stagewerkplan op waarin je je motivatie en leerdoelen uiteenzet. Na afloop schrijf je een eindverslag waarin je kritisch reflecteert over de opgedane ervaring (stageverslag) en over het onderzoek dat je verricht hebt (onderzoeksverslag). Een stage in een museum ligt voor de hand, maar ook bij andere culturele instellingen, bij de overheid en het bedrijfsleven, zijn vele mogelijkheden. Het onderzoek dat wordt verricht in het kader van de stage, staat bij voorkeur in verband met het onderwerp en onderzoek van de scriptie en heeft een directe relatie met de educatieve of bemiddelende (beroeps)praktijk.

Arbeidsmarktoriƫntatie:
Schriftelijke en mondelinge vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, professionele vaardigheden, kennis van het kunsthistorisch beroepsveld met name op het gebied van educatie, communicatie en publieksbemiddeling in musea en andere culturele instituten.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Deze stage hangt in de regel samen met de masterthesis. Zie daarom voor meer informatie over de ingangseisen de cursusbeschrijving van Thesis Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV16011)
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursussen die deel uitmaken van het eerste beroepsvoorbereidende en het eerste vakinhoudelijke deel van de opleiding dienen afgerond te zijn met een voldoende eindcijfer, voordat de student kan starten met de stage en de masterthesis. Zie voor een beschrijving van het studieprogramma en de daarbij behorende cursussen http://students.uu.nl/teaching/kunstgeschiedenis-educatie-en-communicatie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Stage

Voorbereiding bijeenkomsten
Vermeld voorafgaand aan de stage bij zowel je stagebegeleider ter plaatse als bij de begeleidende UU docent, dat dit een MA-stage Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie betreft!

Toetsen
Verslag
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Inzet en onderzoek op de stageplaats en de schriftelijke rapportage (stageverslag) daarvan. Het eindcijfer wordt na overleg met de stagebegeleider door de begeleidende UU docent vastgelegd.

SluitenHelpPrint
Switch to English