SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA304
FA-MA304
Keuzestage
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA304
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. B.M. Verdel
Telefoon+31 6 13092366
E-mailB.M.Verdel@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. B.M. Verdel
Overige cursussen docent
Blok
1.1  (01-09-2020 t/m 02-10-2020)
Aanvangsblok
1.1/  1.2/  2.1/  2.2/  3.1/  3.2/  4.1/  4.2
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVoor een keuzestage in de zomer kun je je rechtstreeks aanmelden bij de contactpersoon
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
De keuzestage biedt de studenten de gelegenheid om zelf te bepalen aan
welke leerdoelen zij (extra) aandacht willen besteden of verdieping in
willen aanbrengen mits deze leerdoelen gericht zijn op een of meer van de
gedefinieerde taakgebieden.
Algemene doelstellingen
Na afloop van de keuzestage is de student in staat:
- zelfstandig in een farmaceutische organisatie te werken,
- verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werkproces,
- op eigen kennis en functioneren te reflecteren en acties te ondernemen
om zijn eigen competenties op het gewenste niveau te brengen,
- te overleggen als gelijkwaardige gesprekspartner met de externe
stagebegeleider.
Specifieke doelstellingen
De student is na afloop van de keuzestage in staat:
- de toegevoegde waarde van de farmaceutisch inhoudelijke expertise
van de apotheker(s) binnen de organisatie, bedrijf of instelling te
beschrijven (welke competenties van de basisapotheker ziet de student
die daarbij nodig zijn).
- de maatschappelijk verantwoorde keuzes van de apotheker(s) binnen de
stageorganisatie, bedrijf of instelling kritisch te beschouwen. Dit met
betrekking tot de doelmatigheid van ontwerp, productie en
kwaliteitswaarborging van geneesmiddelen, de doelmatigheid van de
farmaceutische (patiënten)zorg en/of de maatschappelijke en ethische
aspecten van het medicatiebeleid, kwaliteitszorg en management en de
farmaceutische wetenschap.
Inhoud
 
De keuzestage kan worden ingezet voor de verdieping in of juist de
verbreding van een van de taakgebieden van de apotheker. De keuzestage
biedt de student de mogelijkheid om stage te volgen bij een organisatie die
tot het farmaceutisch werkveld behoort.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Farmacie
 • Ingeschreven voor één van de volgende programma's
  • Farmacie vanaf 2016
   • Verplichte beroepsgerichte vakken: minimaal 60 ECTS behaald
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • PPO master Farmacie (FA-MA100)
  • Chronische aandoeningen (FA-MA101)
  • Farmacotherapie op maat (FA-MA102)
  • Individuele productzorg (FA-MA103)
  • Farmacie in praktijk (FA-MA104)
  • Medicatiebeleid (FA-MA105)
  • Geneesmiddelontwerp (FA-MA106)
  • Polyfarmacie (FA-MA107)
Voorkennis
alle cursussen van jaar 1 en het gevolgd hebben van FA-MA203 onderzoeksproject. Bij een keuzestage in een ziekenhuisapotheek dient FA-MA202 te zijn gevolgd.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Stage

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De keuzestage wordt beoordeeld aan de hand van de ingeleverde documentatie (keuzestagedossier). In het dossier dient in ieder geval te worden opgenomen:
- Aanvraagformulier keuzestage met projectomschrijving;
- Verslaglegging opdrachten
- Beoordelingsformulieren (student en stagebegeleider)
Tevens dienen een abstract en opdrachten over farmaceutisch en maatschappelijk handelen (MA300) te worden ingeleverd.

SluitenHelpPrint
Switch to English