SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA302
FA-MA302
Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA302
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. R.A. van Gestel
E-mailR.A.vanGestel@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R.A. van Gestel
Overige cursussen docent
Blok
2.1  (09-11-2020 t/m 11-12-2020)
Aanvangsblok
2.1/  4.1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 14-09-2020 t/m 27-09-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat:
 1. de relevante (inter)nationale kwaliteits- en patiëntveiligheidsrichtlijnen te identificeren en toe te passen op een situatie in productzorg of patiëntenzorg;
 2. kritische stappen in processen te identificeren en voorstellen te doen voor relevante in-proces controles;
 3. een procesbeschrijving te maken en te voorzien van eenduidige werkinstructies;
 4. een incident/fout/afwijking te analyseren in relatie tot een proces en een voorstel te doen tot een correctieve en/of preventieve verbeteractie;
 5. vanuit de eindverantwoordelijkheid als apotheker beargumenteerd een prioritering aan te brengen in verbeterdoelen;
 6. een (prospectieve) risicoanalyse uit te voeren op een proces en concrete voorstellen te doen voor randvoorwaarden, in-proces controles en tegenmaatregelen;
 7. een vraagstelling in de zorg om te zetten in/te vertalen meetbare resultaten;
 8. kwaliteitsindicatoren te interpreteren en ontwerpen en er over te rapporteren;
 9. een audit uit te voeren op een proces
 10. het patiëntperspectief mee te nemen in het te voeren kwaliteits- en veiligheidsbeleid;
 11. effectief overleg te voeren met anderen over het te hanteren kwaliteitsbeleid, waarbij hij/zij andere meningen en belangen respecteert en overweegt;
 12. bekendheid te tonen met de elementen van een veiligheidscultuur en een mening te vormen over de onderlinge samenhang;
Inhoud
In deze cursus krijgt de student inzicht in de relevantie van kwaliteitszorg en patiëntveiligheid binnen het beroep van apotheker. De apotheker zal doorlopend de kwaliteit van zijn producten en diensten moeten kunnen laten zien en verbeteren om een effectieve en veilige patiëntenzorg te waarborgen. Dit betekent dat hij binnen alle processen in de hele keten van farmaceutische zorgverlening de kritische stappen moet kennen, bewaken en evalueren. Hiernaast dient de apotheker de processen zo in te richten dat de kwaliteit transparant en toetsbaar wordt voor anderen (denk hierbij aan kwaliteitsvisitaties door beroepsgenoten of externe kwalificering door instanties als HKZ, ISO en IGJ). Onderdelen hierbij zijn het opstellen van (de uitgangspunten van) kwaliteitsbeleid, het opzetten, invoeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem en het adequaat oplossen van tekortkomingen in kwaliteit, klachten, afwijkingen, veranderingen en incidenten. Daarnaast dienen periodiek doelen en prioriteiten op het gebied van kwaliteitszorg en patiëntveiligheid te worden bepaald, hierover afspraken te worden gemaakt, en benodigde acties, tijd en middelen beschikbaar te worden gemaakt om deze doelen te verwezenlijken.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Farmacie
 • Ingeschreven voor één van de volgende programma's
  • Farmacie vanaf 2016
   • Verplichte beroepsgerichte vakken: minimaal 52,5 ECTS behaald
Voorkennis
Na het gevolgd hebben van alle cursussen uit jaar 1 en 52,5 EC behaald van het programma van jaar 1 en na het gevolgd hebben van FA-MA202
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Hieronder valt ook projectonderwijs

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
dossier
mondeling tentamen

SluitenHelpPrint
Switch to English