SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA301
FA-MA301
Therapie van oncologische aandoeningen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA301
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondrs. H Jelsma
E-mailh.jelsma@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. H Jelsma
Overige cursussen docent
Blok
1.1  (01-09-2020 t/m 02-10-2020)
Aanvangsblok
1.1/  3.1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
1. De student gaat in op de pathofysiologie en de behandelconcepten, met als voorbeeld de meest gangbare oncolytica (farmacologische aangrijpingspunten, effecten en het medicamenteus beleid) bij oncologische aandoeningen. Na de cursus heeft de student de volgende subleerdoelen behaald:
a. De student kan de belangrijkste pathofysiologische processen omschrijven bij oncologische aandoeningen
b. De student kan de werkingsmechanismen van de meest gangbare oncolytica omschrijven
c. De student kent de behandelrichtlijnen voor de meest gangbare oncologische aandoeningen
d. De student kent het concept van de therapeutische waarde en relevante uitkomstmaten aangaande de meest gangbare oncolytica
e. De student kan nieuwe literatuur omtrent therapeutische waarde van oncolytica interpreteren en hier een concreet behandeladvies voor opstellen
2. De student is in staat om de meest geschikte oncologische behandeling te selecteren en te optimaliseren op basis van individuele tumor- en patiëntkarakteristieken
3. De student is in staat om de meest geschikte supportive care omtrent oncolytica te selecteren en te individualiseren
4. De student is in staat te adviseren omtrent niet-reguliere behandelwijzen in relatie tot veiligheid en interacties met reguliere geneesmiddelen
5. De student is in staat de procedure rondom euthanasie en de gebruikte euthanatica te beschrijven
6. De student is in staat om om te gaan met vragen over kwaliteit van leven, palliatieve en terminale zorg
7. De student is in staat de kwaliteit en bruikbaarheid van economische evaluaties te beoordelen
8. De student is in staat de rol van (therapeutische waardebepaling en) economische evaluaties in vergoedingsbesluiten evalueren
 
Inhoud
In deze cursus zal de oncologische patiënt centraal staan. De belangrijkste pathofysiologische processen en behandelmodaliteiten worden besproken en de student leert op - zowel individueel patiëntniveau, als populatieniveau - keuzes te maken t.a.v. de farmacotherapie. Daarbij gaat het om oncologische farmacotherapeutische grondslagen op micro- (geïndividualiseerde therapie o.b.v. patiëntkarakteristieken en comedicatie) en macro-niveau (doelmatigheid van zorg).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Farmacie
  • Ingeschreven voor één van de volgende programma's
    • Farmacie vanaf 2016
      • Verplichte beroepsgerichte vakken: minimaal 30 ECTS behaald
Voorkennis
MA101 t/m MA107
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
schrijftoets (20%)
schriftelijk eindtentamen (80%)

SluitenHelpPrint
Switch to English