SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-ETH
DKM-ETH
Ethiek van diergebruik (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDKM-ETH
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; School Diergeneeskunde; M opleiding Diergeneeskunde;
Contactpersoondr. F.L.B. Meijboom
Telefoon2033
E-mailF.L.B.Meijboom@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.S. Arndt
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.L.B. Meijboom
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.L.B. Meijboom
Overige cursussen docent
Docent
J. Nieuwland
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.R. Stafleu
Overige cursussen docent
Blok
MK.W06  (08-02-2021 t/m 14-03-2021)
Aanvangsblok
MK.W06/  MK.W36
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 6 studenten zijn ingeschreven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 00:00 t/m 29-11-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 00:00 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Het keuzevak “Van proefdier tot circusattractie, Ethiek van Diergebruik” is een verdieping en een verbreding van het bacheloraanbod ethiek. Het gaat om een verdieping in de zin dat studenten uitgedaagd worden om op theoretisch en praktisch niveau ethische en maatschappelijke vragen te doordenken en aan te pakken.

Het keuzevak heeft als doel studenten de uitdaging te bieden om:
  • Reeds verworven kennis en vaardigheden op het terrein van ethiek uit  DB3L4-EWM en DB3B25-EWM te mobiliseren, te verdiepen en toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken, waar de dierenarts mee geconfronteerd wordt;
  • Gericht nieuwe kennis op te doen op het terrein van ethische theorie, morele oordeelsvorming, en de morele status van dieren die nodig zijn om als dierenarts met een concrete (klinische en maatschappelijke) ethische vraagstukken om te kunnen gaan.
  • Nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en daarmee te oefenen, die de professional in staat stellen om – met inzicht van theoretische achtergronden – te komen tot praktische beslissingen.
  • Actief te reflecteren op de eigen (veterinaire) rol en verantwoordelijkheid in de te behandelen maatschappelijke en ethische vraagstukken.
Inhoud
Het betreft een verbreding, omdat het de mogelijkheid biedt om thema´s die niet, of in zeer beperkte mate, in het andere onderwijs aanbod komen in dit vak te presenteren. Hierbij gaat het zowel om een uitbreiding van dierethische als om beroepsethisch vraagstukken.

Thema’s waar de dierenarts met grote regelmaat mee te maken krijgt (b.v. Het al of niet doodspuiten van gezonde stierkalveren, de beslissing om te castreren als dat ten koste gaat van ongeboren kittens, de wijze van advisering als het gaat om weidegang en huisvesting van melkvee, maar ook bredere thema’s als de noodzaak van een ethische afweging bij ruimen Q-koorts en de regulering van antibioticagebruik.) of waar hij/zij op wordt aangesproken vanuit de samenleving of de overheid.

Eerder verworven kennis en vaardigheden op het terrein van ethiek wordt gemobiliseerd, verdiept en toegepast op concrete maatschappelijke vraagstukken, nieuwe kennis op het terrein van ethische theorie, morele oordeelsvorming, en de morele status van dieren die nodig zijn om als dierenarts met een concrete (klinische en maatschappelijke) ethische vraagstukken om te kunnen gaan worden opgedaan en nieuwe vaardigheden die de professional in staat stellen om – met inzicht van theoretische achtergronden – te komen tot praktische beslissingen worden ontwikkeld en daar wordt mee geoefend. Je leert actief te reflecteren op de eigen (veterinaire) rol en verantwoordelijkheid in de te behandelen maatschappelijke en ethische vraagstukken. 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Ethics of Animal Use, Sandøe & Christiansen, 2008, Blackwell
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
WCO Groepsopdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Er wordt in de beoordeling gekeken naar (a) inhoud, (b) zelfstandigheid en (c) mate van
integratie theorie en praktijk. Daarnaast bepaalt ook de presentatie en discussie van de
WCO de eindbeoordeling (20%).

Paper (individueel)
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Er wordt gekeken naar (a) de kwaliteit van de probleemstelling (o.a. is de ethische vraag voldoende helder en voldoende afgebakend?), (b) de kwaliteit van de analyse (o.a. is er sprake van een consistent betoog? Volgt de conclusie uit de argumenten en is die relevant in verhouding tot de vraagstelling?), (c) kwaliteit van de argumentatie en gebruik van de literatuur en (d) mate van creativiteit (o.a. komt de auteur met nieuwe/vernieuwende inzichten of combinaties van literatuur?)

SluitenHelpPrint
Switch to English