SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-CM
DKM-CM
Communicatie en marketing (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDKM-CM
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; School Diergeneeskunde; M opleiding Diergeneeskunde;
Contactpersoondrs. Y.R. de Vries
E-mailY.R.deVries@uu.nl
Docenten
Docent
dr. W.D.J. Kremer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. Y.R. de Vries
Overige cursussen docent
Docent
drs. Y.R. de Vries
Overige cursussen docent
Blok
MK.W06  (08-02-2021 t/m 09-03-2021)
Aanvangsblok
MK.W06/  MK.W36
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 14 studenten zijn ingeschreven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 00:00 t/m 29-11-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 00:00 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De student maakt effectief gebruik van methoden om zich persoonlijk verder te ontwikkelen op communicatie en marketinggebied. Diverse deelgebieden van communicatie (crisis, promotie, slecht nieuws etc.) komen daarbij uitgebreid aan de orde. De student verwerft daartoe meer inzicht in de wijze waarop enerzijds de professionele uitstraling van de diergeneeskundige praktijk kan worden verbeterd en anderzijds de presentatie en vermarkting kan worden geoptimaliseerd met als resultaat het beter uitoefenen van het vak van dierenarts.
Inhoud
Het keuzevak wordt als geheel gegeven (5 weken) en bevat de volgende aspecten (mogelijk in de toekomst modules):

Communicatie
 • de enorme hoeveelheid (veterinaire) kennis op een goede manier communiceren naar eigenaren, collegae en toezichthouders;
 • het ontwikkelen van een hoger niveau van intermenselijke communicatie;
 • presentatietechnieken (niet de inhoud) op een hoog niveau uit kunnen voeren, zowel voor kleinere als voor grote groepen;
 • oefenen en analyseren van verbale en non-verbale communicatie (en de reactie daarop);

Professioneel gedrag
 • het in beeld brengen van rolpatronen en eigen voorkeursgedrag van de deelnemende studenten;
 • beoordeling van meer of minder professioneel gedrag van anderen;
 • daardoor het verder ontwikkelen en toetsen van professioneel gedrag aan de hand van werkelijke situaties (dilemma's);
 • het professioneel acteren onder bijzondere omstandigheden (stress situaties, (veterinaire) crisissituaties, dreigende situaties);
 • Omgaan met crisiscommunicatie (uitbraken dierziekten, contacten CVO).
 
Organisatorische vaardigheden
 • organisatievormen in en rond de toekomstige werkkring;
 • overlegstructuren (gestructureerd vergaderen, interne audit);
 • methoden van time-management;
 • kwaliteit en borging;
 • het aansturen van mensen (in allerlei gezagsverhoudingen).
 
Sociaal-economisch inzicht
 • sociaal economische positie van de beroepsgroep en van het individu;
 • inzicht in marketing en aanbod van leveranciers;
 • analyse marketingtechnieken van anderen;
 • daardoor beter vermarkten van vakkennis en producten.

Netwerken
 • het in beeld brengen van netwerken binnen en buiten het beroepsveld en de rol van het individu daarin;
 • inzicht krijgen in de nationale en internationale (politieke) speelvelden van het beroepsveld;
 • aandacht voor de door de maatschappij verwachte rol van de dierenarts (poortwachter, One Health).
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Presentatie
Weging2
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging1
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English