SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB399
WISB399
Bachelorscriptie
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB399
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonDocent nog onbekend/To be announced
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. E.P. van den Ban
Overige cursussen docent
Docent
dr. mr. B.N. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. F. Beukers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.H. Bisseling
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.N.E. Blasjö
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (02-09-2019 t/m 27-08-2020)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Zie onder vakinhoud.
Inhoud
De student kan een een thema uit de wiskunde van bachelorniveau (eventueel in toegepaste, historische of educatieve context) adequaat behandelen in een scriptie. De behandeling kan bestaan uit een deels zelfstandige analyse van de literatuur of een eigen onderzoek of toepassing, in alle gevallen met een docent van de opleiding wiskunde als (mede)begeleider. De student toont daarbij een professionele houding m.b.t. wetenschappelijke integriteit. 
 
De wiskundescriptie is verplicht voor alle wiskundestudenten. Twin-studenten die voor 2017 zijn begonnen met hun studie schrijven een scriptie van 15 EC bij Natuurkunde of bij Wiskunde; studenten die in September 2017 of later met de twin-studie zijn begonnen schrijven een gezamelijk project van 22.5 EC bij Wiskunde en Natuurkunde of een scriptie van 15 EC bij Natuurkunde en een van 7.5 EC bij Wiskunde. 
 
Leerdoelen: 
  • In de scriptie worden belangrijke concepten en methoden uit de wiskundedomeinvakken van de major gebruikt.
  • De scriptie heeft een heldere structuur en goede stijl, de relevante wiskunde wordt correct behandeld, en er wordt op de juiste manier naar de gebruikte literatuur verwezen. 
  • De student kan over zijn scriptie een begrijpelijke mondelinge presentatie houden van academisch niveau. 
Zie voor meer informatie over de bachelorscriptie (inclusief beoordelingscriteria) de studentenwebsite: http://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/praktische-informatie-en-archief
 
Onderwijsvormen:
De student maakt met zijn of haar begeleider individuele afspraken over de begeleiding.
 
Toetsing:
Het cijfer voor de bachelorproject wordt als volgt samengesteld:
  • 20% presentatie;
  • 30% proces;
  • 50% geschreven scriptie;
waarbij het deelcijfer voor de presentatie en voor de geschreven scriptie minimaal 5,5 moet zijn.
 
Voor de presentatie en de scriptie zijn deadlines vastgesteld. Deze zijn te vinden op de studentenwebsite van Wiskunde (& Toepassingen), zie http://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/praktische-informatie-en-archief.
 
Voor studenten die met de bachelor Wiskunde (en Toepassingen) begonnen zijn in september 2018 of later is het aanwezig zijn bij tenminste acht Caleidoscooplezingen een verplicht onderdeel van de bachelorscriptie. Van de acht lezingen is de lezing over Wetenschappelijke integriteit, inclusief bijbehorende opdracht, verplicht. Zie de Wisper voor de aankondigingen van de Caleidoscooplezingen.
 
Herkansing en inspanningsverplichting:
Wanneer het eindcijfer voor het project op de deadline onvoldoende is of door de scriptiecommissie onvoldoende bevonden wordt, maar het eindcijfer wel minimaal een 4 is, krijgt de student eenmaal de gelegenheid om de scriptie te repareren mits de student voldoet aan de inspanningsverplichting van het bachelorproject. De inspanningsverplichting houdt in dat de student op tijd is begonnen aan het project en zich tijdens de hele periode aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om tot een voldoende resultaat te komen. Het is ter beoordeling van de scriptiebegeleider of de student hier aan voldoet. In dat geval moet de beoordeelde scriptie uiterlijk 4 weken na de oorspronkelijke deadline bij de scriptiecommissie binnen zijn; de deadline voor het opnieuw inleveren van de verbeterde scriptie bij de begeleider moet in overleg met de begeleider afgesproken worden. Wanneer de student niet voldoet aan de inspanningsverplichting, krijgt de student geen nieuwe gelegenheid om de scriptie in dat semester af te ronden en kan de student pas tenminste een semester later een voldoende resultaat behalen.

Taal van het vak:
De scriptie en/of de presentatie mogen in het Nederlands of in het Engels gegeven worden.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Voldoende vakken uit de major om een scriptie op gevorderd niveau te schrijven.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Scriptie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English