SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW3V14103
TW3V14103
Meertaligheid: grammaticale, cognitieve en sociale aspecten
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW3V14103
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. S. Zuckerman
Telefoon+31 30 2536730
E-mails.zuckerman@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M. Pinto
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Zuckerman
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Zuckerman
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt uit van verdiepingspakket Taalvariatie van Taalwetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student verwerft inzicht in verschillende definities van meertaligheid en in de grammaticale, cognitieve en sociale kenmerken van meertaligheid. De student leert onderzoeksresultaten over meertaligheid te interpreteren en maakt kennis met hedendaagse theorieën over meertaligheid. De student leert een onderzoeksonderwerp helder af te bakenen, een onderzoeksvoorstel te formuleren, en daarover schriftelijk te rapporteren.
Inhoud
In deze cursus bestuderen we de belangrijkste grammaticale, cognitieve en sociale aspecten van meertaligheid en de mogelijke relatie daartussen.
We kijken naar de mogelijke taalstructurele gevolgen en de cognitieve kenmerken van meertaligheid binnen het individu en als een deel van de maatschappij. Aan deze brede benadering koppelen we diepgang aan de hand van presentaties en een onderzoeksvoorstel.
In de cursus maken we een wereldreis op zoek naar een antwoord op de volgende vragen:
(1) Wat is meertaligheid en wat zijn meertaligen?
(2) Wat zijn de voordelen van meertaligheid? Levert het ook problemen op?
(3) Hoe kun je meertaligheid meten en onderzoeken?
(4) Welke factoren spelen een rol bij geslaagde verwerving van een tweede en derde taal?
(5) Kunnen mensen hun eerste taal ‘vergeten’ door het leren en gebruiken van een tweede taal?
(6) Hoe is het mentale lexicon van tweetaligers georganiseerd?
(7) Waarom leren kinderen zo gemakkelijk talen?
(8) Hoe zijn die verschillende talen in ons mind en in ons brein georganiseerd?
(9) Wat zijn de verschillen tussen vroege en late tweetaligers?

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.

Deze cursus is de derde cursus in Verdiepingspakket ‘Taalvariatie’.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basiskennis op het terrein van psycholinguïstiek en sociolinguïstiek. Kennis op het gebied van taalcontact en taalverwerving is aanbevolen.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Psychology of Language, Sociolinguistics, Language Development Talen in contact, Variatie en verandering
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens de werkcolleges worden de belangrijkste theoretische concepten, methoden en onderzoeksinzichten besproken aan de hand van de literatuur. Studenten dienen een referaat te houden en actief te participeren in de discussies. Ook worden allerlei opdrachten besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Grondig lezen en bestuderen van de literatuur.
Voorbereiden van de opdrachten – data verzamelen, analyseren (tijdens werkcollege), en vragen beantwoorden.-.
Voorbereiden van een presentatie en de daarbij horende discussie.

Bijdrage aan groepswerk
Presentaties kunnen in duo's gehouden worden.
Het onderzoeksvoorstel mag in duo's uitgewerkt worden.

Toetsen
Referaat en opdrachten
Weging30
Minimum cijfer-

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tussentoets – schrift-1
Mondeling (referaat), 3 opdrachten en een schriftelijk onderzoeksvoorstel (paper) helder, gestructureerd en wetenschappelijk gefundeerd kunnen argumenteren rond issues over meertaligheid.
Het vermogen om de diverse invalshoeken (grammaticaal, cognitief, sociaal) te integreren.

Deadlines
Referaat: de lijst wordt opgesteld tijdens het eerste college.
Paper: definitieve versie tijdens 9e collegeweek, draftversie in week 7
Tussentoets: in week 5
De deadlines worden bekendgemaakt tijdens het eerste college.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek

SluitenHelpPrint
Switch to English