SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW2V19002
TW2V19002
Methods and Statistics 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW2V19002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. Struiksma
Telefoon0302535870
E-mailm.struiksma@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. H.H. van den Bergh
Overige cursussen docent
Docent
A.I. Nazarov
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H. Quené
Overige cursussen docent
Docent
I.S. Selten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Struiksma
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingEquivalent aan Methoden en statistiek 1, Meth Hyp-Toetsend Oz, Methoden Communicatieonderzoek en Empirisch onderzoek CIW
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
After comppleting this course, the student 
- has acquired insight in the foundations of empirical-analytical scientific research, in particular as found in research in the fields of language, linguistics, and communication. 
- will understand
 (1) which questions are suitable for scientific research,  
 (2) how various types of validity may be threatened, 
 (3) how valid research may be designed,
 (4) how data are described, summarized, analyzed, and used to make inferences as well as
 (5) the relations between these aspects of scientific research
- has acquired elementary practical skills in describing, summarizing, and analyzing data, and in using data to make inferences,
- has practiced the writing skills and other academic skills to report empirical findings. 
Inhoud
In the first part of this course you will become thoroughly acquainted with the foundations and principles and methods of empirical research, in particular of the type of research involving statistical techniques. What constitutes a good research question? What are the limitations of scientific knowledge? What properties of the design of a study allow us to draw valid and meaningful conclusions?
In the second part of this course you will learn the practical skills to perform statistical analyses of empirical findings. You will also learn how to interpret and evaluate the outcomes of these analyses, and how to report them using academic standards and conventions.
Interwoven with both parts of this course, the examples will introduce a variety of research methods and their associated statistical techniques often encountered in research in language, linguistics, and communication: the questionnaire, the experiment, and the corpus study. You will learn the stronger and weaker aspects of these methods, and how to analyze data collected using these methods.

Deze cursus maakt verplicht deel uit van de bacheloropleiding Taalwetenschap, en vormt tevens een optie voor de verplichte methodencursus in de volgende bacheloropleidingen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch, Nederlands, en Spaans. De cursus staat tevens open voor studenten uit andere opleidingen met belangstelling voor methoden van empirisch onderzoek en voor de daarbij gebruikte statistische technieken

Lingua Receptiva (Luistertaal)
This course can be followed in Lingua Receptiva. This course is offered in English. The course is also open to students who only have a receptive understanding of this language (as lingua receptiva). If required, these students can participate in Dutch and take the exam and write assignments in that language. If you want to make use of lingua receptiva, please contact the teacher after enrolment. Please note: if you make use of lingua receptiva, this course will be registered as one of the elective modules of your programme. In this case, the course cannot count as a language-specific course within the major or minor part of your programme.  
Aanvullende informatie
Let op: deze cursus is equivalent aan de volgende cursussen: Methoden en statistiek 1 (TW2V17001), Meth Hyp-Toetsend Oz (TL3V14002) en kan niet gevolgd worden in combinatie met Ciw-Empirisch onderzoek (CI2V13002) en Ciw-Methoden van Communicatieonderzoek (CI2V17002).
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Geen
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
nog niet bekend
Kosten materiaal:50,00
Aanbevolen materiaal
Software
SPSS recente versie (via www.surfspot.nl)
Kosten materiaal:20,00
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
In de hoorcolleges bieden we een algemene inleiding in de wetenschappelijk methodologie, en maken we kennis met de belangrijkste methoden in hypothese-toetsend onderzoek naar taal en communicatie. In werkgroepen worden de methodologische concepten, en onderzoeksmethoden, nader uitgewerkt en besproken, m.b.v. vragen en opdrachten. In de practica maken we kennis met programmatuur voor statistische analyse en beschrijving (SPSS).

Voorbereiding bijeenkomsten
Prior to the lectures/seminars you study the reading assignments and answer questions about them. In preparation to the computer practicals you study the corresponding topics, answer questions, and prepare the assignments.

Bijdrage aan groepswerk
Zelfstandig bestuderen van opgegeven leesstof, zelfstandig schriftelijk beantwoorden van vragen en gezamenlijk uitvoeren van opdrachten.

Toetsen
Toets per computer
Weging50
Minimum cijfer5,5

Toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Insight in principles of scientific research, insight in basic concepts of methodology of empirical, hypothesis testing research. Knowledge of and insight in the major research methods and techniques within the domain of language and communication ;the ability to apply and interpret descriptive and inferential statistics, the ability to describe and summarize data the ability to use data for statistical tests

Deadlines
See course syllabus

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English