SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW2V13001
TW2V13001
Language Meaning and Language Use
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW2V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. J. Zwarts
Telefoon+31 30 2536057
E-mailJ.Zwarts@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S. Alexandropoulou
Overige cursussen docent
Docent
A. Bosnic, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Zwarts
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Zwarts
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingThis course is Part of the minor Linguistics
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student verwerft inzicht in de basisbegrippen van de semantiek en pragmatiek en maakt kennis met een aantal verschillende theoretische benaderingen. De student ontwikkelt de vaardigheid om die begrippen toe te passen in de analyse van betekenisverschijnselen in talen van de wereld.
Inhoud
Deze cursus biedt een grondige inleiding in de semantiek en een kennismaking met de pragmatiek, de twee taalkundige disciplines die zich bezighouden met de bestudering van betekenis in taal.
Hoewel betekenis een ongrijpbaar verschijnsel lijkt, zijn er vanuit de taalkunde, logica, filosofie en psychologie allerlei methoden ontwikkeld om over de betekenis van woorden en zinnen na te denken, in termen van verwijzing, concepten, waarheid, contexten en functies. Een aantal betekenisverschijnselen en theoretische benaderingen zal de revue passeren in deze cursus, maar de belangrijkste rol is daarbij weggelegd voor de formele semantiek (betekenisanalyse in termen van waarheid en verwijzing met wiskundige en logische methoden) en de pragmatiek die daarop voortbouwt. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de analyse van betekenisverschijnselen in andere talen dan het Nederlands of het Engels.   
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Algemene kernbegrippen in de bestudering van betekenis door de semantiek en pragmatiek (waarheidscondities, verwijzing, compositionaliteit, gevolgtrekkingen, presupposities, implicaturen, taaldaden)
- Analyse en beschrijving van lexicale betekenisverschijnselen (hyponymie, antonymie, polysemie, prototypes, aspectuele klassen, referentialiteit, decompositie)
- Propositie- en predikatenlogica (connectieven, waarheidstafels, variabelen, kwantoren, bereik, vertaling)

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Engels. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Nederlands deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.

Deze cursus maakt deel uit van de minor Linguistics.
Aanvullende informatie
Early Exit option for international exchange students (5 ECTS)
 
Exchange students who are required to return to their home university before January, are allowed to choose an Early Exit option for this course. The Early Exit option means that students can finish the course before Christmas break, receiving 5 ECTS for the course. Students must make arrangements with the course coordinator at the start of the course.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basic concepts of linguistics
Voorkennis kan worden opgedaan met
From language to linguistics (TW1V13001) or an equivalent course
Verplicht materiaal
Boek
Saeed, J.I. (2016). Semantics. Wiley-Blackwell. Fourth edition.
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges worden in het Engels gegeven. De werkcolleges worden in het Engels of in het Nederlands gegeven. Studenten mogen werkstukken en het tentamen zowel in het Nederlands als in het Engels inleveren.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding van het hoorcollege worden gedeelten uit het boek gelezen. Ter voorbereiding van de werkcolleges worden artikelen gelezen en oefeningen gemaakt die in de werkcolleges besproken worden en vragen voorbereid die de studenten kunnen stellen over de stof.

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Toets
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van semantische en pragmatische begrippen, vermogen om die toe te passen op concrete taalverschijnselen en daarover helder en adequaat schriftelijk te rapporteren.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English