SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW1V19002
TW1V19002
Sociolinguistics
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW1V19002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M.C. van den Berg
Telefoon+31302536049
E-mailM.C.vandenBerg1@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.C. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.C.H. Pinget
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingThis course is part of the minor Linguistics.
This course is equivalent to TW1V13003 Sociolinguïstiek
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten hebben kennis en inzicht van basisbegrippen, theorieën, inzichten en kernfiguren uit de sociolinguïstiek en inzicht in de relatie tussen taal en maatschappij. Ze kunnen sociolinguïstische problemen identificeren en analyseren en op (basisniveau)  onderzoeken. Daarbij kunnen ze op heldere wijze in geschreven en gesproken vorm bijdragen aan huidige debatten over talige kwesties in het publieke domein. 
Inhoud
In deze cursus staat de relatie tussen taal en maatschappij centraal. We besteden daarbij speciale aandacht aan het Nederlandse taalgebied. We buigen ons over de vraag hoe en waarom taalvariatie ontstaat, en welke sociale, individuele en linguïstische factoren daarin een rol spelen. We maken kennis met tal van onderwerpen zoals standaardtaal, accent en dialect, jongerentaal, etnolecten, verschillen tussen mannen en vrouwen, de relatie tussen taalvariatie en taalverandering, stijlverschillen binnen een taal, taalseksisme en de sociale waardering van taalverschillen. Daarnaast komen ook onderwerpen zoals taalplanning, meertaligheid, codeswitching, de positie en het onderwijs van minderheidstalen, taalverlies en taalverschuiving bij immigranten in Nederland en bij Nederlanders in het buitenland aan bod. 

De cursus maakt deel uit van opleidingsminor Linguistics.

LET OP: De cursussen (TW1V13003 Tlw-Sociolinguïstics en EN3V18004 Eng-The Sociolinguistics of Englishes) kunnen niet beide deel uitmaken van jouw examenprogramma in verband met een inhoudelijke overlap. De student Engels die het verdiepingspakket “The Social Life of English” gekozen heeft en deze minor volgt, dient voor Sociolinguïstics (TW1V13003) een andere cursus te kiezen. Neem contact op met de studieadviseur.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in hetEngels en  Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
 

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basic concepts of linguistics
Voorkennis kan worden opgedaan met
An introduction to linguistics (,Inleiding Taalkunde (KI), From Language to Linguistics), or equivalent courses
Bronnen van zelfstudie
Baker, A. E., Don, J., & Hengeveld, K. (Eds.). (2012). Taal en taalwetenschap. John Wiley & Sons. (Or the English version Linguistics: The Basics.)
Verplicht materiaal
Boek
M. Meyerhoff (2019). Introducing Sociolinguistics, Routledge, 3rd edition, (Taylor & Francis Group). ISBN-13: 978-1138185586 ISBN-10: 1138185582
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
The lectures discusses themes from the textbook and pays attention to the situation in the Dutch language area

Voorbereiding bijeenkomsten
Lectures: reading the corresponding chapters from the textbook

Werkcollege

Algemeen
In the seminars students discuss the homework assignment and articles. They learn how to find and summarize relevant literature and they become familiar with research methods, elementary data analysis and the presentation of data.

Voorbereiding bijeenkomsten
Seminars: making homework assignments and summarizing articles (part of portfolio)

Toetsen
Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer-

Toets
Weging25
Minimum cijfer-

Verslag
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Knowledge and insight with respect to fundamental notions, theories, insights, and key thinkers of sociollinguistics and insight in the relation between language and society.The ability to identify and analyse sociolinguistic problems and study these at a fundamental level.The ability to take well argued positions in debates about the relation between language and society and formulate these in writing in a clear way

Deadlines
Test:week 5 (covering the first part of the course). Final test week 9 (covering the whole course).Report: week 9 (together with final test), portfolio including (minimaally) the homework assignments and the discussion of the literature. This is also checked and evaluated on a weekly basis during the seminars.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English