SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW1V19001
TW1V19001
Psychology of Language
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW1V19001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. S. Avrutin
Telefoon+31 30 2536022
E-mailS.Avrutin@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S. Alexandropoulou
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. S. Avrutin
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S. Avrutin
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
E. Everaert
Overige cursussen docent
Docent
A.I. Nazarov
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingThis course is equivalent to TW1V13002 Psychologie van taal.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het verwerven van basiskennis over theoretische concepten en onderzoeksresultaten van de psycholinguïstiek, in het bijzonder mbt processen van taalbegrip en taalproductie, taalverwerving en taalstoornissen, alsmede de wisselwerking tussen het taalsysteem en andere cognitieve capaciteiten; ontwikkeling begrip van de basale onderzoeksvragen en technieken in de psycholinguïstiek; verkrijgen inzicht (op elementair niveau) in de conceptuele samenhang tussen de diverse psycholinguïstische onderzoeksgebieden.
De student maakt kennis met de algemene principes van onderzoeksontwerp, in het bijzonder het design van experimenteel taalonderzoek, en leert deze toe te passen.
Inhoud
Mensen communiceren het meest en het vaakst door middel van taal. Taalgebruik (spreken, luisteren, lezen en schrijven) is zo gewoon en alledaags, dat we vaak vergeten dat het eigenlijk een hoogst ingewikkeld en wonderbaarlijk vermogen is, met zijn eigen specifieke wetmatigheden en eigenaardigheden. Inzicht in de eigenschappen van het taalsysteem is van groot belang bij het begrijpen en verhelderen van communicatieprocessen.
Vragen die in deze cursus aan bod komen, zijn: (1) Hoe denken psychologen en taalkundigen over de structuur en werking van de menselijke geest en de plaats van het taalvermogen daarin? (2) Hoe wordt een taal geleerd; is er een verschil tussen taalverwerving door kinderen en taalverwerving door volwassenen? (3) Welke processen spelen zich af in ons hoofd wanneer we geschreven of gesproken taal waarnemen en interpreteren? (4) Welke stoornissen in het vermogen om taal te gebruiken zijn er, en hoe hangen die samen met stoornissen (verworven of aangeboren) in de hersenen? (5) Hoe en waar wordt taal in de hersenen gerepresenteerd en verwerkt, en hoe kun je dit meetbaar en zichtbaar maken? (6) Heeft taal een genetische basis? (7) Hoe houden gesprekspartners rekening met elkaar, en begrijpen ze elkaars bedoelingen?

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
n.v.t.
Voorkennis kan worden opgedaan met
n.v.t.
Bronnen van zelfstudie
n.v.t.
Verplicht materiaal
Artikelen
To be determined
Boek
T. Harley (2010), ‘Talking the talk: Language, Psychology and Science’. Hove, etc.: Psychology Press. ISBN 978-1-84169-340-8
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges en werkgroepen zullen deels in het Engels worden gegeven, maar studenten mogen altijd vragen stellen, en participeren in de discussie, in het Nederlands. Studenten mogen werkstukken en het tentamen zowel in het Nederlands als in het Engels inleveren.

Voorbereiding bijeenkomsten
hoorcollege: bestuderen opgegeven leesstof, vragen over de stof formuleren; werkcollege: bestuderen leesstof, vragen daarover formuleren, schriftelijk uitwerken van huiswerkopdrachten.

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Opdracht(en)
Weging30
Minimum cijfer-

Presentatie
Weging0
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
kennis van de verplichte leesstof; adequate uitwerking van opdrachten

Deadlines
NB Dit geldt voor alle toetsen

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English