SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V19003
TL2V19003
Mythos & Logos: Antieke Mythen in de Europese Literatuur. Betekenis en context
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V19003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. S.P. van Bommel
E-mails.p.vanBommel@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.P. van Bommel
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.P. van Bommel
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- De student verwerft begrip van de betekenis van antieke mythen voor de West-Europese literatuur en geschiedenis;
- De student leert de invloed van de moderniteit op het culturele bewustzijn van het Westen begrijpen;
- De student leert individuele literaire verwerkingen van mythologische thema’s interpreteren in hun culturele en historische context.
Inhoud
De Westerse geschiedenis is door historici vaak beschreven als een voortschrijdende ontwikkeling van ‘mythos’ naar ‘logos’: waar in een ver verleden het geloof in goden, religieuze rituelen en mythologische verhalen de identiteit van onze cultuur bepaalden (mythos), laat de mens zich in de moderne tijd juist leiden door een verlicht ideaal van redelijkheid en wetenschappelijkheid (logos). Toch laat de moderne Europese geschiedenis ook een omgekeerde ontwikkeling zien: belangrijke culturele stromingen zoals de Romantiek, het Symbolisme en het Expressionisme waren juist pogingen om aan het benauwende stramien van de Rede te ontsnappen en de betekenis van het leven in de wereld van de verbeelding te zoeken.
In deze cursus traceren we het fascinerende spanningsveld tussen ‘mythos’ en ‘logos’ aan de hand van de literaire omgang met antieke mythen. Eerst onderzoeken we hoe het begrip ‘mythe’ in de klassieke oudheid tegenover het begrip ‘logos’ kwam te staan. Vervolgens bewegen we ons door de moderne Europese literatuurgeschiedenis om te bezien welke rijke en belangwekkende connotaties antieke mythen verwierven onder invloed van de opkomende moderne samenleving: connotaties van het onbekende, het verbodene, het irrationele, bedrog, extase, wreedheid en dood. Ten slotte stellen we ons de vraag of de vooruitgangsidealen die in de Europese literatuur vanaf de negentiende eeuw verwoord zijn wel daadwerkelijk door een ideaal van redelijkheid werden gedreven, of juist door een heimelijke verering van het ‘Dionysische’, dat vanaf de late negentiende eeuw bij uitstek aan het ‘mythische’ werd gelijkgesteld.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis hebben van basisconcepten van literatuurwetenschap en analytisch instrumentarium kunnen hanteren.
Verplicht materiaal
Boek
Thomas Mann, De dood in Venetië en andere verhalen, Amsterdam, De Arbeiderspers, 2009
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens de werkcolleges wordt een literaire tekst waarin een klassieke mythe verwerkt is in detail geanalyseerd. Tevens is er een klein aantal hoorcolleges waarin de overkoepelende thema's van de cursus worden behandeld. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht van 90%. NB dit geldt voor alle werkvormen.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten bestuderen voorafgaand aan elk werkcollege de te behandelen tekst.

Toetsen
Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging50
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English