SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V14113
TL2V14113
Cognitieve neurowetenschap voor dummies
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V14113
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. Struiksma
Telefoon0302535870
E-mailm.struiksma@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. J.J.A. van Berkum
Overige cursussen docent
Docent
M.A. Beulen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Struiksma
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Struiksma
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus is onderdeel van de minor Brains & Bodies: cognitie en emotie in de geesteswetenschappen
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het doel van deze cursus is om 2e of 3e jaars Ba studenten vertrouwd te maken met de voor GW'ers relevante principes van het menselijk denken, voelen en handelen zoals deze worden onderzocht in de cognitieve neurowetenschap (en gerelateerde delen van de psychologie). In deze cursus: (a) raak je bekend met recente inzichten in de architectuur en de functies van het brein, en het achterliggende evolutie-biologische perspectief op die architectuur; (b) raak je vertrouwd met de bijbehorende onderzoekscultuur, inclusief de diverse gangbare onderzoeksmethoden en rapportage-genres, en de kracht en de beperkingen van dit alles; en (c) doe je vaardigheden op om vanuit eigen disciplinaire vraagstellingen de primaire en secundaire onderzoeksliteratuur in bovengenoemde disciplines te kunnen bevragen, alsmede om een dialoog met onderzoekers te kunnen aangaan.
Inhoud
Muziek, literatuur, taal, beeldende kunst, film, dans, theater, televisie, internet, en games -- al deze zaken zijn door en voor mensen gemaakt, en ze dragen dus op een of andere manier altijd de signatuur van het menselijk brein. Maar hoe wérkt dat brein nou eigenlijk? In deze eerste cursus van de minor “Brains & Bodies: Cognitie en emotie in de Geesteswetenschappen” introduceren we je in het jonge vakgebied van de cognitieve neurowetenschap, en krijg je een breed maar tevens op je GW-achtergrond toegesneden inzicht in de vele vermogens van het menselijk brein. We bekijken hoe het brein qua structuur in elkaar zit en wat het eigenlijk allemaal mogelijk maakt, zoals visuele waarneming, aandacht en bewustzijn, geheugen en plasticiteit, emoties, en taal. Je raakt bekend met enkele belangrijke algemene principes van het brein, zoals de grote rol van onbewuste, automatische processen (‘fast thinking’), de beperkte maar speciale bijdrage van bewuste, gecontroleerde processen (‘slow thinking’), het feit dat ons brein liever nuttige dan ‘objectieve’ representaties van de werkelijkheid opbouwt, en de evolutionaire achtergrond van dit alles. Daarnaast besteden we relatief veel aandacht aan de vele onderzoeksmethoden waarmee we de werking van het brein kunnen onderzoeken (zoals EEG, fMRI, TMS, lesie-onderzoek, eye tracking, en gedragstaken). Je raakt bekend met de soorten literatuur in dit vakgebied, de schrijf- en denkstijl van cognitieve neurowetenschappers, en de popularisering van hersenonderzoek, zodat je dit alles ook wat beter op waarde kan schatten. Al met al zal je je na deze cursus als GW’er (of andere 'dummie') veel krachtiger kunnen verhouden tot het hersenonderzoek, en op die manier ook effectiever kunnen bijdragen aan interdisciplinaire dialogen.

Let op: De cursus is GW-compatibel in de zin dat er geen voorkennis vereist is (ook geen bèta-profiel), en dat we vooral díe aspecten van de cognitieve neurowetenschap uitlichten die voor GW’ers interessant zouden kunnen zijn. Het is echter nog steeds een generieke inleiding tot het brein -- de relatie met specifieke GW-domeinen (zoals narrativiteit, performatieve kunsten, communicatie en moraliteit) wordt vooral in latere minorcursussen uitgediept. Vraag bij twijfel de cursushandleiding van vorig jaar even op (j.vanberkum@uu.nl), zodat je je een beter beeld kan vormen van inhoud en oriëntatie. Doe je een gerelateerde bèta-studie zoals farmacie of biologie, kijk dan ook even of een vergelijkbare cursus bij Sociale Wetenschappen niet meer op zijn plaats is.
Deze cursus maakt deel uit van de minor Brains & Bodies: cognitie en emotie in de geesteswetenschappen.
 
Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk, d.w.z. opdrachten en (de Nederlandstalige delen van) toetsen mogen desgewenst ook in het Engels gemaakt worden. Als je dit wilt, neem dan direct na inschrijving contact op met de cursuscoördinator.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Ward, J. (2015). The student’s guide to cognitive neuroscience (3rd edition!!). Hove/NY: Psychology Press
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Zowel in de hoorcolleges als in de werkcolleges worden centrale thema’s besproken. In de werkcolleges is echter meer ruimte voor toelichting en verdieping, via het plenair of in subgroepjes bespreken van vooraf bestudeerd materiaal of eerder gemaakte opdrachten, en (soms) via het ter plekke uitvoeren van aanvullende opdrachten. De hoor- en werkcolleges zullen niet worden ingezet om de gelezen/bekeken stof te herkauwen, maar bieden extra stof (bijv. een breder of ander perspectief, illustraties van fenomenen die in de leesstof zijn behandeld, of andere verdieping). Vragen over de vooraf bestudeerde stof die niet vanzelf tijdens de colleges aan de orde komen kunnen uiteraard in het desbetreffende college worden gesteld. Deeelname aan de werkcolleges is verplicht, deelname aan de hoorcolleges wordt vanwege bovenstaande sterk aangeraden.

Voorbereiding bijeenkomsten
De voorgeschreven, meest Engelstalige literatuur lezen (en evt. webvideo's bekijken), de opdrachten vooraf maken en tijdig digitaal inleveren, en een actieve houding innemen t.a.v. de stof. We verwachten dat jullie 100% voorbereid bij hoor- en werkcolleges aanschuiven, en ook daar een actieve houding innemen.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve opstelling in groepsdiscussies, en evenredige bijdrage aan eventuele groepsopdrachten.

Toetsen
Opdracht
Weging0
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
We beoordelen je kennis van en inzicht in de stof die in de colleges en de literatuur is behandeld (dat alles op GW-relevant niveau), je vermogen om op de stof te kunnen reflecteren en daar schriftelijk en mondeling over te kunnen presenteren, en je actieve deelname (d.w.z. of je in deze cursus qua aanwezigheid en opdrachten aan de inspanningsverplichtingen hebt voldaan). Opdrachten worden uitsluitend met voldoende/onvoldoende beoordeeld.

Deadlines
Wordt bekend gemaakt in de cursushandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English