SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V14002
TL2V14002
Grieks II
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V14002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. Buijs
Telefoon+31 30 2532271
E-mailM.Buijs@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M. Buijs
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Buijs
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Griekse taal en cultuur
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student zelfstandig omgaan met eenvoudige in het Grieks gestelde prozateksten; hij/zij is in staat morfologische en syntactische aspecten van zinnen in hun context te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, het gelezene van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.
Inhoud
De student bestendigt en vermeerdert zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Grieks, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen Griekse teksten, waarbij hij/zij het woordenboek leert hanteren. De student leert hypothesen op te stellen ten aanzien van hem/haar deels onvertrouwde materie, om vervolgens tot een synthese van de door hem/haar geraadpleegde bronnen en de collegestof te komen.

Deze cursus maakt deel uit van de minor Griekse taal en cultuur in de Europese traditie.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Tlc-Grieks I (TL1V14003)
Voorkennis
Basale kennis van de grammatica van het Grieks en enige vertaalvaardigheid.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Grieks I TL1V14003. Wie het CE Grieks met een voldoende heeft afgelegd kan op vertoon van diploma en cijferlijst direct instromen in Grieks II.
Verplicht materiaal
Reader
Michel Buijs en Adriaan Rademaker: Grieks voor iedereen, reader
Kosten materiaal:20,00
Aanbevolen materiaal
Woordenboek
Een handwoordenboek Grieks-Nederlands
Kosten materiaal:20,99
Boek
N. Marinone, All the Greek Verbs, Gerald Duckworth & Co LTD, 1998
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Volgens het `Schema voorbereiding' bereidt de student steeds zelf voorafgaand aan het college de desbetreffende onderdelen van de leergang en de lectuur voor. Op college wordt deze stof verhelderd en verdiept, in beginsel aan de hand van de vragen/opmerkingen waarmee de student aangeeft dat hij/zij extra begeleiding behoeft.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor de verwerking van de stof en de voorbereiding van de volgende twee college-uren zal in de regel thuis zeven uren besteed moeten worden. Er kan derhalve niet genoeg op gewezen worden dat het voor een succesvolle afronding van de cursus noodzakelijk is dat de onderdelen verwerking, voorbereiding en zelfstudie op waarde worden geschat. Er wordt in deze cursus nadrukkelijk een grote eigen inbreng van de studenten verwacht.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
De schriftelijke toetsen behelzen alle behandelde stof. De student moet morfologische en syntactische vragen kunnen beantwoorden, en Griekse zinnen in tekstverband kunnen vertalen.

SluitenHelpPrint
Switch to English