SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V14001
TL2V14001
Retorica. De kunst van het overtuigen van Perikles tot Obama
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V14001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. S.P. van Bommel
E-mails.p.vanBommel@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.P. van Bommel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.P. van Bommel
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- Kennis van de hoofdlijnen van de klassieke retorica en van sleutelredevoeringen uit de West-Europese geschiedenis.
- Vermogen tot herkenning van retorische structuren en stijlmiddelen in diverse soorten geschreven en gesproken tekst.
- Praktische oefening in de retorica d.m.v. geschreven werk en mondelinge presentaties.
Inhoud
De term ‘retoriek’ is tegenwoordig sterk negatief gekleurd. Wie een ‘retorisch’ betoog houdt geldt als onoprecht en bedrieglijk, als ‘manipulator’ die de feiten verdraait voor persoonlijke doeleinden. Toch zijn we allemaal overgeleverd aan de kracht van het gesproken woord: in de politiek, in de media, in het onderwijs en zelfs in ons privé-leven. En willen we andere mensen van ons standpunt overtuigen, dan zullen we ons betoog pakkend en effectief moeten maken.  
Bij de cursus Retorica wordt de retorische traditie van de Oudheid tot op heden intensief bestudeerd. Op de hoorcolleges staat de klassieke retoricaleer centraal, die bij de hoor-werkcolleges wordt toegepast op historische sleutelredevoeringen, alsmede op actuele toespraken: van de lijkrede van Perikles in 431 v. Chr. tot Barack Obama’s ‘Victory Speech’ op 4 november 2008. Gastdocenten bespreken de rol van de retorica in speciale beroepspraktijken, zoals de advocatuur en de politiek. Ook wordt de rol van de retorica in moderne mediasituaties besproken, zoals blogs, opinie en reclames.
In een serie practica werken studenten onder leiding van een professioneel acteur aan hun eigen welsprekendheid. Gelet wordt op argumentatie en stijlmiddelen, maar ook op houding, stemgebruik en interactie met het publiek.
 
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 11 november 12.00 uur!
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Antoine Braet, Retorische Kritiek. Overtuigingskracht van Cicero tot Balkenende, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2011.
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Hoorcollege

Algemeen
Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht van 80%.

Voorbereiding bijeenkomsten
Collegevoorbereiding bestaat uit:
- bestuderen achtergrondliteratuur bij hoorcolleges
- maken van wekelijkse tekstanalyses
- maken en uitvoeren van diverse spreekopdrachten

Werkcollege

Toetsen
Paper 1
Weging40
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Presentatie
Weging35
Minimum cijfer-

Presentatie 2
Weging25
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English