SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL1V18004
TL1V18004
Intercultureel Leren voorbereiding SEM II
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL1V18004
Studiepunten (ECTS)2,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondrs. E.N. Besamusca-Douwes
Telefoon+31 30 2539170
E-mailE.N.Besamusca@uu.nl
Docenten
Docent
drs. E.N. Besamusca-Douwes
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. E.N. Besamusca-Douwes
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (03-02-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingLeerovereenkomst buitenlandse universiteit verplicht.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Studenten zijn vertrouwd met relevante begrippen als 'culturele identiteit', 'interculturele communicatie’ en ‘interculturele competentie’.
  • Studenten hebben inzicht in het eigen leerproces in het buitenland, en hebben daarmee het effect van de internationale en interculturele leerervaring vergroot;
  • Studenten zijn in staat na de buitenlandervaring de eigen (interculturele) vaardigheden te benoemen, te duiden en deze in te zetten in (de oriëntatie op) de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij het solliciteren naar een baan of plaats in een masterprogramma.
Inhoud
Studenten die een exchange semester hebben gedaan, zeggen doorgaan dat ze “er veel van geleerd hebben”. Maar die leerervaring blijkt niet zo gemakkelijk te benoemen. Deze cursus begeleidt je tijdens je semester in het buitenland. Je leert over jezelf, je leert jezelf leren en je leert benoemen wat je leert. Een aantal basisbegrippen uit de wereld van de interculturele communicatie zullen je helpen om op je ervaringen in het buitenland te kunnen reflecteren. Al doende leer je de competenties die je ontwikkeld hebt te benoemen, zodat je die in de toekomst kunt gebruiken.
 
De cursus  bestaat uit drie modules: voorafgaand, tijdens en na afloop van het verblijf in het buitenland.
 
Module A - Intercultureel leren
De twee bijeenkomsten voor vertrek zijn bedoeld om je kennis te laten maken met de basisconcepten van interculturele communicatie en interculturele competenties. We bespreken allereerst een aantal relevante begrippen in relatie tot cultuur en culturele identiteit,  en webesteden aandacht aan je waarneming en begrip van de Ander. Ook gaan we in op je voorbereidingen, je doelstellingen en je verwachtingen van je verblijf in het buitenland.
 
Module B - Interculturele reflectie
Tijdens je verblijf in het buitenland krijg je een aantal reflectie opdrachten die er op gericht zijn je reflectie tijdens je exchange te verdiepen. Elk van deze opdrachten heeft een eigen focus; zo zul je uitgenodigd worden om te reflecteren op je sociale omgeving, je plaats in de lokale academische cultuur, en je acculturatieproces in het buitenland. 
 
Module C  -  Interculturele competenties
Na terugkomst zijn er twee bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst maken we de balans op. Je kijkt terug naar je uitgangspunt en overweegt of je je doelstellingen gerealiseerd hebt. We bespreken (interculturele) inzichten die je overhoudt aan je buitenlandervaring, en je leert hoe je de (interculturele) competenties die je ontwikkeld hebt kunt benoemen. In de tweede bijeenkomst concentreren we ons op het  inzetten en toepassen van de (interculturele) vaardigheden die je hebt opgedaan in je verdere loopbaan. Hoe kun je je (interculturele) ervaring bijvoorbeeld in een sollicitatiebrief of -gesprek het best voor het voetlicht brengen?        

Let op: deze cursus is alleen voor studenten met een leerovereenkomst met een buitenlandse universiteit waar een semester onderwijs gevolgd gaat worden!
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 11 november 12.00 uur. Deze cursus is alleen voor studenten met een leerovereenkomst met een buitenlandse universiteit waar een semester onderwijs gevolgd gaat worden!
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Studenten hebben zich georiënteerd op de taal en de cultuur van het land waar ze zullen studeren
Bronnen van zelfstudie
Michael Agar (1996) Language Shock: Understanding The Culture Of Conversation.
Verplicht materiaal
Literatuur
zie cursushandleiding
Kosten materiaal:25,00
Werkvormen
Individueel

Algemeen
tijdens verblijf in buitenland

Workshop

Algemeen
twee bijeenkomsten voorafgaand aan en twee bijeenkomsten na afloop van buitenlands verblijf.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten schrijven, mede op basis van inzichten uit gelezen literatuur en workshops, reflectieverslagen voor, tijdens en na afloop van hun verblijf in het buitenland.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten geven peer feedback op elkaars reflectieopdrachten.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging10
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De student is in staat het eigen startpositie te markeren, door de eigen leerdoelen, de verwachtingen van de exchange en eerdere (interculturele) leerervaringen te benoemen.

Deadlines
zie cursushandleiding

Opdracht(en) 2
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In de eindopdrachten laat de student zien op basis van de inzichten uit de cursus, de eigen ervaringen en reflecties daarop, en de peer feedback de ontwikkeling van zijn/haar eigen leerproces in het buitenland adequaat te kunnen benoemen en duiden in het licht van de eigen (interculturele) competenties en ambities voor de toekomst (opleiding en arbeidsmarkt).

Deadlines
zie cursushandleiding

Portfolio
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In diverse reflectie-opdrachten laat de student zien adequaat te kunnen reflecteren op de verschillende aspecten van zijn/haar eigen leerproces in het buitenland.

Deadlines
zie cursushandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English