SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL1V17001
TL1V17001
Sterke verhalen
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL1V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. T.J. Idema
E-mailT.J.Idema@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G. Cascio
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.J. Idema
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.J. Idema
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
a) Kennis van een aantal kernvragen binnen de literatuurwetenschap, met name op het gebied van de studie van de functies en vormen van verhalen; b) inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen literaire verhalen en de vele verhalen met een waarheidsclaim die in allerlei domeinen van de samenleving gebruikt worden; c) training in zorgvuldig lezen; d) reflectie op de plaats van verhalen in de samenleving.
Inhoud
Het is een opvallende eigenschap van mensen dat wij onze kennis, gedachten en herinneringen graag ordenen in de vorm van een verhaal; en ook dat wij ons graag met behulp van verhalen in het leven van anderen verplaatsen. De vraag waardoor het komt dat verhalen zulk een ordenende en wervende kracht hebben vormt het uitgangspunt in deze cursus over 'Sterke verhalen'. Daarbij kijken we uiteraard naar literaire verhalen waarin verbeelding, vormgeving en plezier centraal staan.  Maar wij richten wij ons ook op allerlei andere verschijningsvormen van 'sterke verhalen': in het dagelijks leven (bijvoorbeeld in de rechtspraak, de politiek of journalistiek), in de geschiedenis  (waar we naast collectieve verhalen heel veel particuliere levensverhalen aantreffen), en in allerlei kunstvormen en media, van films en TV-series tot games en Middeleeuwse fresco's.
Hierdoor biedt deze cursus een voor studenten uit alle wetenschapsdisciplines geschikte en relevante kennismaking met een aantal kernvragen uit de moderne narratologie, de tak van de cultuurwetenschap die zich bezig houdt met de vormen en functies van verhalen in de samenleving. Het 'tussen de regels door' leren lezen van verhalen in uiteenlopende genres is een belangrijk onderdeel van de cursus. En dit brengt met zich mee dat studenten getraind worden in het zorgvuldig en kritisch lezen in het algemeen.
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 17 juni 12.00 uur.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
H. POTER ABBOTT, The Cambridge Introduction to Narrative. 2nd Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2008
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De student volgt wekelijks een hoorcollege en daarnaast twee werkcolleges waarin geoefend wordt in het lezen, interpreteren, duiden en herschrijven van verhalen.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student bereidt per bijeenkomst de in de cursushandleiding aangegeven literatuur voor en werkt de daarbij behorende opdrachten schriftelijk uit.

Bijdrage aan groepswerk
In de werkcolleges leest de student het werk van medestudenten en geeft hierop feedback.

Toetsen
Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer-

Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Referaat
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
a) Kennis van een aantal kernaspecten van de narratologie op niveau 1; b) inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen literaire verhalen enerzijds en verhalen met een waarheidsclaim zoals die in allerlei domeinen van de samenleving gebruikt worden; c) vermogen zorgvuldig te lezen; d) vermogen te reflecteren op de plaats van verhalen in de samenleving.

Deadlines
De deadlines voor de opdrachten worden in de cursushandleiding vermeld.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English