SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL1V14003
TL1V14003
Grieks I
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL1V14003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. Buijs
Telefoon+31 30 2532271
E-mailM.Buijs@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M. Buijs
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Buijs
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Griekse taal en cultuur.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student eenvoudige Griekse teksten met begrip lezen; hij/zij is in staat morfologische en syntactische aspecten van Griekse zinnen te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, voorgelegde passages van een correcte Nederlandse weergave te voorzien. Wanneer de student de onderhavige cursus met goed gevolg afrondt voldoet hij/zij aan de ingangseis van de cursus Grieks II, die direct aansluit op Grieks I.

Wie het CE Grieks met een voldoende heeft afgelegd kan op vertoon van diploma en cijferlijst direct instromen in Grieks II.
Let op: Als je Grieks I in het kader van de minor Griekse taal en cultuur in de Europese traditie volgt, moet je voor Grieks I een vervangende cursus kiezen in overleg met de minorcoördinator.
Inhoud
De student maakt kennis met nominale (naamvalssysteem, substantiva en adiectiva) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het Grieks. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Griekse woorden. De student leert hypothesen op te stellen ten aanzien van hem/haar deels onvertrouwde materie, om vervolgens tot een synthese van de door hem/haar geraadpleegde bronnen en de collegestof te komen.

Deze cursus maakt deel uit van de minor Griekse taal en cultuur in de Europese traditie.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Michel Buijs en Adriaan Rademaker: Grieks voor iedereen, reader
Kosten materiaal:20,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Volgens het ‘Schema voorbereiding’ bereid je steeds zelf voorafgaand aan het college de desbetreffende onderdelen van de leergang voor; de leergang is daarop ingericht. Tijdens het college wordt deze stof verhelderd en verdiept, in beginsel aan de hand van de vragen/opmerkingen waarmee de student aangeeft dat hij/zij extra begeleiding behoeft.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor de verwerking van de stof en de voorbereiding van de volgende twee college-uren zal in de regel thuis zeven uren besteed moeten worden. Er kan derhalve niet genoeg op gewezen worden dat het voor een succesvolle afronding van de cursus noodzakelijk is dat de onderdelen verwerking, voorbereiding en zelfstudie op waarde worden geschat. Er wordt in deze cursus nadrukkelijk een grote eigen inbreng van de studenten verwacht.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
De schriftelijke toetsen behelzen alle behandelde stof. De student moet morfologische en syntactische vragen kunnen beantwoorden, en Griekse zinnen in tekstverband kunnen vertalen.

SluitenHelpPrint
Switch to English