SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC2V16001
TC2V16001
Basiscursus onderzoek Internationale Betrekkingen in historisch perspectief
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC2V16001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
ContactpersoonE.C. Braat
E-mailE.C.Braat@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
E.C. Braat
Overige cursussen docent
Docent
E.C. Braat
Overige cursussen docent
Docent
C.H.C Harinck
Overige cursussen docent
Docent
F. Lenfant
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingAlleen toegankelijk voor studenten TCS en LAS die hoofdrichting Internationale Betrekkingen in Hist.Persp. gaan volgen
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inleiding in het multidisciplinaire vakgebied Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief (IBHP).
Deze basiscursus onderzoek IBHP draagt bij aan: 
·         specialistische kennis van de Internationale Betrekkingen in historisch perspectief, waaronder kennis van digitale onderzoeksmethoden;
·         kennis van de theoretische en methodologische grondslagen van de Internationale Betrekkingen in historisch perspectief;
·         het vermogen op academisch niveau te denken, te handelen en mondeling en schriftelijk te communiceren;
·         het vermogen een wetenschappelijke probleemstelling te ontwikkelen;
·         het vermogen tot het formuleren van wetenschappelijke kritiek op het werk van vakgenoten;
·         de analytische en redeneervaardigheden die nodig zijn om geesteswetenschappelijke kennis kritisch te beschouwen;
·         het vermogen de gangbare wetenschappelijke begrippen en methoden van IBHP te hanteren;
·         het vermogen om het resultaat van eigen onderzoek weer te geven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie die bijdraagt aan de beantwoording van een onderzoeksvraag of de oplossing van een probleem.

Een TCS- of LAS-student beschikt na afronding over voldoende kennis en vaardigheden op gebied van onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen in historisch perspectief (gebruikelijke methodes, theoretische benaderingen ('scholen'), relevante apparaten en instellingen, belangrijkste onderzoeksgebieden en conventies m.b.t. stijl en annotatie) om deel te nemen aan cursussen op niveau 3 van de opleiding Geschiedenis binnen de hoofdrichting Internationale Betrekkingen in historisch perspectief.
Inhoud
Dit vak is een eerste introductie tot de Internationale Betrekkingen in historisch perspectief (IBHP) en biedt meteen een oriëntatie op de gelijknamige TCS-hoofdrichting en op de drie verdiepingspakketten waaruit daarbinnen kan worden gekozen.
De cursus heeft twee aspecten: aan de ene kant maken studenten kennis met de theoretische fundamenten van de wetenschappelijke bestudering van de internationale betrekkingen in historisch perspectief en aan de andere kant met de praktijk van onderzoek en schrijven zoals met name historici van de internationale betrekkingen dat doen. Daartoe zijn er twee werkvormen.
In het theoretische deel staan de deelnemers in enkele hoorcolleges en aan de hand van voorgeschreven wetenschappelijke literatuur stil bij de belangrijkste kenmerken van een wetenschappelijke omgang met internationale betrekkingen. 
Dat vakgebied beweegt zich op het snijvlak van geschiedenis en politicologie. Aan bod komen daarom onder meer vragen over de studie van het verleden en de positie van de geschiedwetenschap binnen de geesteswetenschappen. Wat is het verschil tussen wetenschappelijke en populaire benadering van het verleden? Hoe onderscheiden we historische ‘feiten’ enerzijds en interpretaties anderzijds? Daarnaast speelt de rol van sociaalwetenschappelijke (vooral politicologische) benaderingen van de internationale politiek een belangrijke rol. Vroeger stonden twee benaderingen van de buitenlandse politiek ver van elkaar. Historici bestudeerden de relaties tussen staten aan de hand van vooral diplomatieke bronnen en politicologen hanteerden vooral theorieën over internationale machtsmechanismen. Binnen Internationale Betrekkingen in historisch perspectief worden die beide benaderingen gecombineerd – de hoorcolleges dienen mede om de studenten met die bijzondere benadering vertrouwd te maken.
In het praktijkdeel gaan de studenten zelf aan de slag. Ze zetten zelfstandig een klein historisch onderzoek op over een buitenlands-politiek onderwerp, waarvoor ze onder meer enkele primaire bronnen analyseren. Dat onderzoek resulteert in een kort paper. In werkcolleges en met behulp van de Onderzoekgids Geschiedenis (http://ong.wp.hum.uu.nl), worden de studenten stap voor stap naar dat eindresultaat geleid. Ook kunnen de studenten teruggrijpen op de Blackboard-community Vaardigheden: TCS is skilling me (denk vooral ook aan de pagina’s over Samenvatten en Schrijven). In enkele peergroup-sessies, waarin ze in groepen van ongeveer vijf elkaars werk bespreken, ervaren zij voorts de essentiële rol van kritiek binnen het vak en assisteren ze elkaar bij het schrijven van het onderzoekspaper. Kennismaking met een archiefinstelling is onderdeel van de cursus.
 
Deze cursus bereidt studenten voor op de kernpakketten in de TCS-hoofdrichting Internationale Betrekkingen in historisch perspectief (IBHP). De cursus bouwt voort op het academische vaardigheden onderwijsonderwijs op gebied van lezen, samenvatten, presenteren en schrijven voor TCS-studenten in de Thematisch Oriënterende Cursussen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis
Studenten worden geacht in staat te zijn tot het lezen van wetenschappelijke teksten in ieder geval in het Engels, Nederlands en een andere moderne taal. Studenten moeten hebben kennis gemaakt met academische vaardigheden op het gebied van lezen, literatuur en schrijven en presenteren.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Thematisch Oriënterende Cursussen van TCS, Schrijfacademie van LAS
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Onderzoekgids Geschiedenis: http://ong.wp.hum.uu.nl
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding van bijeenkomsten: Intensief gebruik van de bibliotheek (digitaal en fysiek), schrijven van discussiebijdragen en onderdelen van het werkstuk, bestuderen van de Onderzoekgids Geschiedenis, bestuderen teksten uit de reader en op Blackboard en becommentariëren van het schrijfwerk van medestudenten.

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Hierbij gaat het om de actieve deelname van de studenten aan de peer review-bijeenkomsten waar de studenten elkaars schrijfwerk becommentariëren in het bijzonder en aan de werkgroepen in het algemeen.

Opdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het gaat hierbij om het formuleren van een wetenschappelijke probleemstelling die de basis vormt voor het onderzoekspaper

Tentamen
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Hierbij gaat het om een tentamen over de hoorcollegestof en de voorgeschreven wetenschappelijke literatuur.

Werkstuk
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het gaat hierbij om een onderzoekspaper op basis van literatuur en enkele primaire bronnen. De student is geslaagd wanneer het gemiddelde van alle deeltoetsen voldoende is (hoger dan 5,5), én wanneer voor de schriftelijke eindopdracht (het werkstuk) een voldoende, d.w.z. hoger dan 5,5, behaald is.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English