SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC1V19005
TC1V19005
Een beknopte geschiedenis van racisme en uitsluiting
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC1V19005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
Contactpersoondr. M.L. Kuipers
E-mailM.L.Kuipers@uu.nl
Docenten
Docent
E.F. Jansen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.L. Kuipers
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L. Kuipers
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen. Meld je bij de studieadviseur van TCS.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten maken kennis met  basisbegrippen en enkele debatten uit de wetenschappelijke bestudering van racisme.
Een student die de cursus met succes heeft afgerond kan:
-  een onderzoeksopzet maken voor een paper op basis van vergelijking van wetenschappelijke artikelen:
-  een onderzoeksvraag formuleren
-  materiaal verzamelen, ordenen en interpreteren (gebruik van wetenschappelijke bibliotheek)
-  argumenten geven die een conclusie van een onderzoek ondersteunen
-  de onderzoeksvraag beantwoorden
-  een academisch paper schrijven
-  bevindingen adequaat verantwoorden
-  in helder en correct Nederlands
-  een goede bibliografie aanleggen
Inhoud
De cursus ‘De gekleurde wereld’ biedt een overzicht van de geschiedenis van racisme. In vogelvlucht komen verschillende verschijningsvormen van racisme aan bod: de ontwikkeling van het wetenschappelijke denken in ‘rassen’ in de vroegmoderne en moderne tijd, de invloed van het kolonialisme, de gevolgen van het opkomend nationalisme, slavernij, antisemitisme, Apartheid en alledaags racisme.De cursus biedt een intensieve inleiding in de historische ontwikkeling van en het denken over racisme en gender. Daarnaast worden de deelnemers onderricht in de technieken van het historisch ambacht: het zoeken en selecteren van literatuur, het beoordelen van teksten, het kritisch analyseren van bronnen, het formuleren van een historische vraagstelling, en het concipiëren en vormgeven van een werkstuk of essay. De cursus Een gekleurde wereld is een cursus voor eerstejaars studenten TCS. Inhoud en niveau zijn afgestemd op deze doelgroep. De deelnemers zullen zich op verschillende manieren met de geschiedenis van het racisme bezighouden. Naast het volgen van hoorcolleges en het bestuderen van literatuur zullen studenten een intensieve oefening krijgen in het lezen, verwerken en gebruiken van wetenschappelijke teksten.

NB deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars TCS en LAS

De cursus biedt studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op de TCS-hoofdrichtingen:·        
- International betrekkingen
- Middeleeuwen en Renaissance              
- Religie en Cultuur·        
- Kunst, cultuur en geschiedenis·        
- Postcolonial and Genderstudies.   
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Reader
reader bevat aanvullende artikelen
Kosten materiaal:40,00
Boek
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In hoorcolleges verkrijgen studenten kennis en inzicht in wetenschappelijk onderzoek naar geschiedenis van het raciale denken. Zij maken zo kennis met TCS hoofdrichtingen op gebied van geschiedenis, genderstudies en cultuur- en mediastudies.

Practicum

Werkcollege

Algemeen
In werkcolleges bespreken studenten de collegestof (uit hoorcolleges en bestudeerde literatuur), zij presenteren resultaten van verschillende opdrachten en maken kennis met de normen voor wetenschappelijk onderzoek.
In werkcolleges oefenen studenten de basale academische vaardigheden: het verzamelen van informatie, het kritisch lezen en verwerken van teksten, het mondeling, schriftelijk en digitaal rapporteren en presenteren, samenwerken en debatteren

Toetsen
Opdracht(en)
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging30
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English