SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC1V19004
TC1V19004
De Kunst van het Scheppen: creativiteit in media, kunst en cultuur
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC1V19004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
Contactpersoondr. I.M. Hoofd
Telefoon030-2536247
E-mailI.M.Hoofd@uu.nl
Docenten
Docent
A.W. Badenoch
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.M. Hoofd
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.M. Hoofd
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Roell
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen. Meld je bij de studieadviseur van TCS.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten kennen de basisbegrippen en enkele debatten van de wetenschappelijke bestudering van kunst, cultuur en media.
Een student die de cursus met succes heeft afgerond kan:
-    een onderzoeksopzet maken voor een paper op basis van vergelijking van wetenschappelijke artikelen
-    een onderzoeksvraag formuleren
-    materiaal verzamelen, ordenen en interpreteren (gebruik van wetenschappelijke bibliotheek)
-    argumenten geven die een conclusie van een onderzoek ondersteunen
-    de onderzoeksvraag beantwoorden
-    een literatuurvergelijkend paper schrijven
-    bevindingen adequaat verantwoorden
-    in helder en correct Nederlands
-    een goede bibliografie aanleggen
Inhoud
Deze cursus situeert het idee van creativiteit en in het bijzonder dat van het creatieve individu in haar sociale, culturele en kunst- en media-historische context. De opkomst van het idee van de creatieve geest in de antieke wereld en via de romantiek zal geduid worden aan de hand van voorbeelden uit de kunst, architectuur, fotografie, avant-garde (zoals anarchistische kunst en ready-mades), theaterproducties en televisieproducties. Tevens zal de rol van creativiteit in de hedendaagse participatiecultuur als onderdeel van de creatieve economie door middel van voorbeelden over data-scraping en algorithmic intelligence door sociale mediabedrijven, alsook wetenschappelijke ontwikkelingen rondom ‘artificiële intelligentie’, geduid worden. De cursus wil zo de dubbelheid van het idee van de creatieve geest benadrukken als zowel een radicale en als conservatieve kracht, en de studenten kritisch laten nadenken over hoe de Westerse notie van creativiteit geglobaliseerd is.
De cursus oriënteert op de hoofdrichtingen Nieuwe Media & Digitale Cultuur; Kunst, Cultuur & Geschiedenis; Film en Televisie; Filosofie, Politiek & Maatschappij; en Podiumkunsten.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Nader bekend te maken
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Algemeen
In de hoorcolleges komen elke week onderwerpen aan bod in relatie tot de cursusinhoud. In de werkcolleges wordt dieper ingegaan op de hoorcollegestof en literatuur ter voorbereiding van het tentamen en het eindpaper. In het practicum en de bibliotheekinstructie oefent de student vervolgens met academische vaardigheden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen de verplichte literatuur te lezen voor elk hoorcollege en werkcollege

Bijdrage aan groepswerk
Studenten geven 2x peer feedback op 2-3 onderzoeksopzetten van hun medestudenten.

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English