SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC1V19003
TC1V19003
Feit en Fictie: perspectieven vanuit communicatiewetenschap en geschiedenis
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC1V19003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. S. Kleijn
E-mailS.Kleijn1@uu.nl
Docenten
Docent
E.C. Braat
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Kleijn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Kleijn
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen. Meld je bij de studieadviseur van TCS.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten kennen de basisbegrippen en enkele debatten van de wetenschappelijke bestudering van taal, communicatie en geschiedenis.
Een student die de cursus met succes heeft afgerond kan:
-    een onderzoeksopzet maken voor een paper op basis van vergelijking van wetenschappelijke artikelen
-    een onderzoeksvraag formuleren
-    materiaal verzamelen, ordenen en interpreteren (gebruik van wetenschappelijke bibliotheek)
-    argumenten geven die een conclusie van een onderzoek ondersteunen
-    de onderzoeksvraag beantwoorden
-    een academisch paper schrijven
-    bevindingen adequaat verantwoorden
-    in helder en correct Nederlands
-    een goede bibliografie aanleggen
Inhoud
In de media woeden regelmatig discussies waarin partijen elkaar beschuldigen van het verspreiden van nepnieuws en onjuistheden. Dergelijke beschuldigingen zijn interessant, omdat je zou kunnen denken dat onjuiste informatie in onze gemedieerde samenleving makkelijk te bestrijden is: als iedereen in principe toegang heeft tot de ‘feiten’, hoeft daar immers geen discussie over te zijn. Dat die discussie er toch is, heeft onder andere te maken met betrouwbaarheid van bronnen, subtiele manieren van framing en onduidelijke onderscheiden tussen subjectieve argumenten en feiten. We gaan aan de hand van dit soort begrippen kijken hoe maatschappelijke discussies verlopen. En wat is eigenlijk een ‘feit’? Iets dat als feit gepresenteerd wordt, hoeft dat helemaal niet te zijn. En als je vanuit een ander perspectief kijkt, vind je wellicht een andere ‘waarheid’. Dat geldt niet alleen hedendaagse bronnen, maar ook voor historische.
 
Deze cursus oriënteert op de hoofdrichting Taal en Communicatie en IB in Historisch Perspectief. Zijdelings komen ook Filosofie, Politiek en Maatschappij, en Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan bod.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Boek
nader bekend te maken
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English